dsc 0031-1

V Seminarium techniczne 19-21.01.2011 Augustów

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył tradycyjnie Prezes Zarządu Oddziału kol.  Jerzy Doroszkiewicz. Patronat medialny objął portal Droga.pl

Poniżej przedstawiamy tematy referatów oraz szanowne grono prelegentów.

Sesja I. Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii komunikacyjnej

Obsługa ruchu przekierowanego z lotniska Okęcie przez Port Lotniczy Łódź
– dr inż. Leszek Krawczyk, Port Lotniczy Łódź

Analizy ruchowe w planowaniu i projektowaniu przebiegu tras drogowych.
– dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska

Ronda – osiągnięcia i błędy.
– mgr inż. Zygmunt Użdalewicz, SIGMA – SYSTEM, Warszawa

Układ drogowy Białegostoku w świetle docelowego układu dróg krajowych województwa podlaskiego.
– inż. Janusz Ostrowski – Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich, Urząd Miejski Białystok

Sesja II. Obiekty mostowe

Najnowsze osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce i na świecie.
– prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska.

Prefabrykacja w mostownictwie.
– prof. dr hab.inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska

Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych.
– dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. PL: IBDiM, Politechnika Lubelska

Próbne obciążenia obiektów mostowych w Polsce i na świecie.
– dr inż. Piotr Olaszek, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Sesja III. Materiały drogowe

Kruszywa drogowe w świetle wymagań normowych.
– mgr inż. Konrad Jabłoński

Kruszywa drogowe a właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych.
– dr  hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, Politechnika Białostocka,
– mgr inż. Maria Wasilewska, Politechnika Białostocka

Mieszanki mineralno- asfaltowe w świetle wymagań normowych.
– dr inż. Krzysztof Błażejowski, PKN ORLEN S.A.

Sesja IV. Wybrane zagadnienia z technologii nawierzchni drogowych i geotechniki

Recykling głęboki konstrukcji nawierzchni w technologii asfaltu spienionego – teoria i doświadczenia praktyczne.
– dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk ; Politechnika Świętokrzyska

Asfalt + beton = razem jesteśmy mocni.
– dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki

Aktualne problemy związane ze statycznością nasypów drogowych.
– dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB ; Politechnika Białostocka

Sesja V. Zagadnienia prawne i ochrona środowiska w zagadnieniach budownictwa drogowego

Zagadnienia prawne w zakresie problemów dotyczących ochrony środowiska w budownictwie drogowym,
– mgr Daniel Maranda, EKKOM Sp. z o.o., Kraków

Bariery prawne w procesie inwestycyjnym przedsięwzięć drogowych.
– mgr inż. Ewa Welc, Wydział Infrastruktury, Podlaski Urząd Wojewódzki, Białystok

Obwodnica Wasilkowa – problemy techniczne i środowiskowe przy jej realizacji.
– mgr inż. Piotr Głowacki, STRABAG Sp. z o.o.
– dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB; Politechnika Białostocka
– Anna Suchowolec, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Spotkanie kolejny raz potwierdziło, że poruszana tematyka i integracja środowisk inżynierów uczestniczących w procesach realizacji inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych powinna mieć szanse spotkać się w jednym miejscu. Cieszymy się z uznania wyrażanego dla seminarium i z jego popularności, o czym świadczy udział ponad 120 gości z całego kraju i nie tylko.  

W gronie gości i uczestników znaleźli się również sponsorzy, dzięki którym  możliwe było urozmaicenie i uatrakcyjnienie uczestnikom pobyt w regonie Podlasia. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy.

Niżej znajdziecie Państwo link do portalu drogowego, który gościł na naszym seminarium, a teraz chciałby zaprezentować kilka  ……

Napisali o nas – ViaExpert.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że „do zobaczenia za rok”.

Przejdź do fotogalerii…

 

 

Dodaj komentarz