PODSUMOWANIE 2023 ROKU

Podsumowaliśmy 2023 rok. Był to dla nas rok szczególny z kilku powodów.

Cztery z nich przytoczymy poniżej:

1. Obchodziliśmy 75-lecie działalności Oddziału a głównym punktem obchodów było uroczyste spotkanie członków i przyjaciół Oddziału 6 października 2024 r. w Dworku Tryumf w Księżynie: https://sitk.bialystok.pl/jubileusz-75-lecia-sitk-bialystok-fotorelacja-06-10-2023/

2. Liczba członków naszego Oddziału wzrosła do poziomu 465 os. i nadal rośnie (wzrost o 35 os. w stosunku do roku 2022). Staliśmy się najliczniejszym Oddziałem SITK w Polsce (No. 1) i najliczniejszym stowarzyszeniem w północno-wschodniej Polsce – No. 1 (o 16 os. wyprzedziliśmy dotychczasowego lidera SEP O/B-stok).

3. W strukturach Oddziału mamy niesamowite Koło prowadzone przez wyjątkowego kol. Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego. Dzięki niesamowitemu działaniu i wielkiemu zaangażowaniu pozyskał do działalności stowarzyszeniowej w Kole Międzyzakładowym SITK przy GDDKiA w 2023 r. kolejnych 30 nowych członków walnie przyczyniając się do wyprowadzenia Oddziału na I-miejsce. Na koniec 2023r Koło liczyło 224 członków, będąc No. 1 – największym Kołem w Polsce, przewyższając swą liczebnością (i zapewne działalnością) ponad tuzin Oddziałów regionalnych. Potencjał i energia działania prowadzącego Koło wydaje się być niewyczerpana. Nie upłynął I kwartał 2024 r. a do KM SITK przy GDDKiA O/B-stok wstąpiło kolejnych 14-nowych członków(młodych inż. drogownictwa). Koło liczy obecnie 238 członków – co będzie na koniec roku trudno przewidzieć. Dobrze że mamy go po swojej stronie 😉

4. Istotnym wydarzeniem w roku 2023 było przyznanie przez Zarząd Krajowy SITK dwóch statuetek ERNEST za działalność w roku 2022:

  • kol. Prezes Marek Motylewicz otrzymał statuetkę ERNEST w kategorii „Najaktywniejszy działacz SITK RP w 2022 r. w dziedzinie transportu – inżynieria ruchu drogowego”
  • Koło KM przy GDDKiA otrzymało statuetkę ERNEST w kategorii „Najaktywniejszy Klub/Koło SITK RP w 2022 r.”

Dodatkowo przewodniczący KM przy GDDKiA O/Białystok kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki otrzymał nominację do nagrody ERNESTA w kategorii „Najaktywniejszy działacz SITK RP w 2022 r. w dziedzinie drogownictwa”. Otrzymane wyróżnienia potwierdzają wybitną działalność białostockiego Oddziału SITK!