PODSUMOWANIE 2023 ROKU

Podsumowaliśmy 2023 rok. Był to dla nas rok szczególny z kilku powodów.

Trzy z nich przytoczymy poniżej:

1. Obchodziliśmy 75 Lecie działalności Oddziału,- ciągła, rozwijająca się działalność.

2. Liczba członków naszego Oddziału wzrosła do poziomu 465 os. i nadal rośnie(wzrost o 35 os. w stosunku do roku 2022). Staliśmy się najliczniejszym Oddziałem SITK w Polsce (No. 1) i najliczniejszym stowarzyszeniem w północno-wschodniej Polsce,- No. 1 (o 16 os. wyprzedziliśmy dotychczasowego lidera SEP O/B-stok).

3. W strukturach Oddziału mamy niesamowite Koło prowadzone przez wyjątkowego kol. Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego. Dzięki niesamowitemu działaniu i wielkiemu zaangażowaniu pozyskał do działalności stowarzyszeniowej w Kole Międzyzakładowym SITK przy GDDKiA w 2023r kolejnych 30 nowych członków walnie przyczyniając się do wyprowadzenia Oddziału na I-miejsce. Na koniec 2023r Koło liczyło 224 członków, będąc No. 1 – największym Kołem w Polsce, przewyższając swą liczebnością (i zapewne działalnością) ponad tuzin Oddziałów regionalnych. Potencjał i energia działania prowadzącego Koło wydaje się być niewyczerpana. Nie upłynął I-kwartał 2024r a do KM SITK przy GDDKiA O/B-stok wstąpiło kolejnych 14-nowych członków(młodych inż. drogownictwa). Koło liczy obecnie 238 członków,– co będzie na koniec roku trudno przewidzieć. Dobrze że mamy go po swojej stronie 😉