Prośba o wsparcie leczenia dla prof. Adama Zofka

W imieniu środowiska akademickiego przekazuję list w którym zwracamy się o z prośbą pomoc i zaangażowanie się w zbieranie środków finansowych na leczenie prof. Adama Zofka. 

Prof. dr. hab. inż. Adam Zofka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechniki Gdańskiej. W 2007 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Minnesota. Pracę naukową kontynuował jako profesor na Uniwersytecie Connecticut, a po powrocie do kraju w latach 2012 – 2022  w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Zakres jego zainteresowań badawczych głównie dotyczy tematów związanych z zaawansowanym modelowaniem w ocenie materiałów i nawierzchni drogowych, systemowym zarządzaniem infrastrukturą drogowej oraz optymalizacją utrzymania sieci dróg krajowych w Polsce. 

W 2020 roku jest znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej został uhonorowany poprzez nadanie tytułu profesora przez Prezydenta RP tytułu profesora. Niestety w tym samym roku zdiagnozowano u niego raka jelita grubego. Rozpoczął chemioterapię, która okazała się nieskuteczna. Po kilku miesiącach nowotwór rozwinął przerzuty choroby do wątroby. Od tamtej chwili poddawany jest agresywnej chemioterapii walcząc o życie. Przez 3 lata przyjął ponad 50 cykli chemii. Obecnie żadna oferowana forma leczenia w Polsce refundowana przez NFZ, nie jest skuteczna. Jedyną szansą dla Adama może być terapia wymagająca leków ze Stanów Zjednoczonych oraz immunoterapia w krajach Europy Zachodniej. Kwota na terapię jest ogromna – 670 tys. zł. 

Mieliśmy przyjemność poznać Adama jako charyzmatycznego naukowca, który swoją wiedzą, pasją i energią umiejętnie inspirował wiele osób do zaangażowania się w sprawy inżynierii drogowej. Mamy świadomość, że jego decyzja o powrocie ze Stanów Zjednoczonych i kontynuacji swojej kariery naukowej w kraju, jest cennym wkładem w rozwój polskiego drogownictwa. Mamy też świadomość, że jego życie jest bezcenne przede wszystkim dla jego rodziny – żony Ewy, córki Wiktorii – 15 lat, syna Stanisława – 14 lat i najmłodszej córki Martyny – 10 lat.

 W związku z tym zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe, które pomoże uratować życie tego wspaniałego człowieka. Każda kwota ma znacznie 

link do zbiórki:

https://onkozbiorka.pl/adam-zofka

My wierzymy, że Adam wygra walkę z rakiem!