20220608 145655

Relacja z budowy przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku 09.06.2022 r.

20220608 14362120220608 144507

Długość przejścia podziemnego wynosi ok. 100 metrów. Tunel będzie oświetlony, wyposażony w system stałego monitorowania,- wartość kontraktu wynosi ponad 41 mln zł. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie wielobranżowych robót.

20220608 14590020220608 145931 

Spotkanie rozpoczęliśmy w siedzibie biura budowy Wykonawcy kontraktu. Rozpoczynając spotkanie, Przewodniczący KM SITK RP przy GDDKiA i jednocześnie główny organizator  kol. Krzysztof Gleba-Zawadzkiprzywitał gospodarzy i uczestników oraz przedstawił program działania. Następnie przedstawiciele Wykonawcy w osobach: Kierownika budowy, Projektanta oraz Dyrektora kontraktu szczegółowo omówili zakres inwestycji  przedstawiając przygotowaną na tę okoliczność prezentację techniczną. Przedstawiono założenia projektowe z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych oraz aspekty wykonawcze na prowadzonej inwestycji. Nad całością prezentacji czuwał kol. Przemysław Simson, kierownik budowy. Uczestnicy zadawali liczne pytania dopytując o zastosowane rozwiązania techniczne, o sposoby rozwiązywania utrudnień jakie pojawiały się w trakcie budowy itp. Wzajemna wymiana spostrzeżeń była bardzo merytoryczna i konstruktywna.

20220608 15003420220608 151006

Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi PKP, wraz z pochylniami i schodami od strony ulicy Świętego Rocha (Centrum Przesiadkowego) obejmuje połączenie z przebudowywanym skrzyżowaniem ulic Kolejowej i Zwycięstwa o długości 250 metrów. Zostanie zbudowana mi. nowa jezdnia, przystanek autobusowy w okolicy dworca, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy, będzie wykonane oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie i z system stałego monitorowania.   

20220608 15133920220608 152334

Miłym akcentem naszego spotkania było uroczyste wręczenie legitymacji i stowarzyszeniowych przypinek nowo wstępującym w szeregi naszego Koła członkom. Na chwilę obecną liczy ono 184 osób i jest najliczniejszym Kołem w kraju. W naszym gronie powitaliśmy:

Kol. Marię Zasowską 

Kol. Katarzynę Rojek 

Kol. Joannę Pawluczuk

Kol. Małgorzatę Gudalewską-Zalecką 

Kol. Grzegorza Romaniuka

Kol. Przemysława Simsona

Kol. Łukasza Wróbel

Kol. Mariusza Pawluczuka

Kol. Marcina Niewińskiego

20220608 14475720220608 144736

 Kończąc spotkanie w biurze budowy, profesjonalne przeszkolenie z zakresu BHP, obowiązkowo wyposażeni w środki ochronny osobistej, podzieleni na dwie grupy ruszyliśmy na teren budowy

 

Dodaj komentarz