grupowe

Relacja z III spływu kajakowego SITK Białystok rzeką Narew, 14.07.2018

W trakcie spożywania wspaniale przygotowanego posiłku (wyśmienity żurek i potrawy z grilla), uczestnikom została przedstawiona prezentacja dotycząca planów rozwoju sieci drogowej na terenie właściwości GDDKiA Oddziału w Białymstoku ze szczególnym uwzględnieniem budowy nawierzchni betonowych, którą zreferował osobiście Prezes KM SITK RP przy GDDKiA, kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki. W tracie prezentacji uczestnicy zadawali liczne pytania, zakończone rzeczową dyskusją. Spotkanie było również dobrą okazją do przypomnienia wszystkim uczestnikom wydarzeń z XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SITK RP, które odbyło się w Radomiu w dniach 17-19 maja 2018 r., na którym odebraliśmy 2 Ernesty 2017 w kategoriach: statuetka w kategorii „Najaktywniejszy Oddział” i statuetka „Najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa” dla kol. Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego oraz nominację do nagrody Ernest 2017 dla KM przy GDDKiA Oddział Białystok. Serdecznie gratulujemy.

Następnie zostały wręczone dyplomy i nagrody ufundowane przez Prezesa KM SITK RP przy GDDKiA. Uhonorowano zwycięskie trzy pierwsze załogi „wyścigu” kajakami w Kategorii K2. Kol. Prezes wręczył Nagrodę Specjalną załodze, która w sposób wyjątkowo dzielny pokonała trasę spływu oraz nagrodził wybraną głosami uczestników MISS Spływu!! Wszyscy uczestnicy w dowód uznania za dzielne pokonanie trasy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Oficjalną część spotkania zakończono gromkim „Sto Lat” w podziękowaniu dla organizatorów spotkania tj. kol. Krzysztofowi Gleba-Zawadzkiemu i nieobecnemu kol. Miłoszowi Milewskiemu. To ich pełne zaangażowanie i poświęcenie swojego prywatnego czasu w przygotowanie spotkania, umożliwiło nam spędzenie wspaniałych chwil, we wspólnym gronie drogowców.

Niestety, ze względu na niekorzystną pogodę nie odbyły się zaplanowane przez organizatorów gry i zabawy plenerowe tj. rozgrywka w DART-a i gra w BOULES (zostaną one rozegrane na planowanym jesiennym rajdzie rowerowym). Biesiada „Pod Wiatą” przy wspólnych śpiewach, w bardzo miłej atmosferze i w wyśmienitych humorach uczestników, zakończyła się w późnych godzinach wieczornych.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 48 uczestników, miłośników czynnego spędzania czasu nad wodą. Zarząd Oddziału SITK dzielnie reprezentował V-ce Prezes kol. Wojciech Grzybowski. Jak zwykle nie zawiedli członkowie KM przy GDDKiA, którzy stawili się w ilości 24 osób, KZ przy Drogowskazie reprezentowały 4 osoby, KZ przy PZDW 8 osób i KZ przy PKP 2 osoby, ale najbardziej cieszy organizatorów obecność studentów z koła przy Politechnice Białostockiej (aż 10 osób). To już kolejne spotkanie, po wycieczce technicznej na budowę estakady w miejscowości Krasne, w której bierze udział tak liczna grupa młodzieży. To w dużym stopniu od nich zależy przyszłość i dalszy rozwój naszego Stowarzyszenia. Na koniec chcielibyśmy przeprosić wszystkie osoby, które bardzo chciały, ale ze względów organizacyjnych nie mogły uczestniczyć w spotkaniu – byliśmy ograniczeni możliwością wynajęcia odpowiedniej ilości kajaków i ilością miejsca w pensjonacie BAJDARKA. Ilość chętnych osób chcących uczestniczyć w tegorocznym spływie niezmiernie nas ucieszyła. Potwierdziła sens i potrzebę kontynuowania obranego kierunku działań, mobilizując nas do dalszej pracy. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy na kolejny IV już spływ kajakowy, który odbędzie się w przyszłym roku.

Organizatorzy

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

Dodaj komentarz