00000

Relacja z wycieczki technicznej na budowę estakady w miejscowości Krasne (DW 676), 15.06.2018

Szkolenie w pomieszczeniach kierownictwa budowy przeprowadził kierownik budowy Pan Paweł Kozicki jednocześnie członek KM SITK i Kierownik Grupy Mostowej P. Robert Wysztygiel. Obejmowało ono zapoznanie uczestników z dokumentacją Kierownictwa Budowy mieliśmy możliwość bezpośredniej obserwacji wykonawstwa,- montażu dźwigarów stalowych najdłuższych przęseł, układania zbrojenia płyty pomostu, betonowanie płyty i wykonawstwa innych robót towarzyszących.

Estakadę zaprojektowano jako belkową 10-przęsłową. Dwa dźwigary stalowe zespolone z żelbetową płytą pomostu. W strefie podpór nr 6 i 7 dźwigary stalowe zespolone są dodatkowo z żelbetową płytą dolną. Podpory żelbetowe posadowione bezpośrednio, z wymianą gruntu do 2,30 m lub na palach prefabrykowanych. Skrajne przęsła estakady znajdują się na odcinkach prostych, na długości przęseł 5-6, 6-7, 7-8 znajduje się łuk poziomy wraz z odcinkami przejściowymi. Estakada ma długość 619,80 m podczas gdy całkowita jej szerokość wynosi 13,10 m w tym ścieżka pieszo-rowerowa szerokości 2,90 m. Wysokość konstrukcyjna: przęsło-podpora na prostej: 3,46 m, na podporze nr 6 i 7: 5,40 m. Charakterystyczne paramenty techniczne:

  • klasa obciążenia – A
  • rozpiętości teoretyczne przęseł drogi w osi drogi – 41+3×60+72+2×60+42m
  • szerokość w świetle krawężników – 8m
  • pas barier dzielących – 0,86m
  • pas barier skrajnych – 1,1 m
  • powierzchnia całkowita obiektu – 8119,4 m2
  • powierzchnia jezdni na obiekcie – 4958,4 m2
  • powierzchnia całkowita obiektu – 1797,4 m2
  • powierzchnia nieużyteczna na obiekcie – 1363,6 m2

Licznie zadawane pytania dotyczące technicznych szczegółów wykonawstwa, omawianie zagadnień w trakcie budowy, wyjaśnienia i uwagi praktyków z Kierownictwa budowy,- były niewątpliwą korzyścią i wartością dodaną podnoszącą wiedzę i kwalifikacje uczestników. Obserwowanie w trakcie budowy „na wyciagnięcie ręki” powstawania tak spektakularnego obiektu inżynierskiego (dł. 620 m i wys. 15 m), złożonego konstrukcyjnie jest interesującym wydarzeniem dla każdego inżyniera. Doładowani wiedzą techniczną uczestnicy szkolenia o godz. 15.30 udali się do okolicznej restauracji, by przy zimnych napojach, ciastkach z domowego wypieku i pysznej babce ziemniaczanej omówić oraz podsumować wyjazd szkoleniowy. Dyskusje i rozważania zakończono o godz. 17.00 udając się w drogę powrotną. Wyjazd szkoleniowo-techniczny został oceniony przez uczestników wysoko zarówno pod względem merytorycznym- technicznym jak i organizacyjnym.

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

>>> F I L M   Z   L O T U   P T A K A <<<

Dodaj komentarz