01

Relacja ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego Koła Międzyzakładowego SITK przy GDDKiA Białystok z 5.02.2018 r.

Po pierwszej części spotkania, w której Prezesi: Honorowy Oddziału kol. Zbigniew Łopianecki, KZ przy PB. kol. Marek Motylewicz i KM SITK RP przy GDDKiA Krzysztof Gleba-Zawadzki dokonali uroczystego wręczenia wyróżnionym członkom Koła Srebrnych odznak SITK oraz wręczyli legitymacje członkowskie i przypinki SITK nowym członkom, nastąpiła część sprawozdawczo-wyborcza. Dla usprawnienia przebiegu Zebrania podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania oraz mając na uwadze zapewnienie nieuciążliwej i sprawnej pracy przyszłemu Zarządowi(z uwagi na dużą liczebność Koła-136 członków systematycznie powiększającą się), postanowiono rozszerzyć dotychczasowy skład Zarządu Koła do liczby 15 członków. Sprawozdanie z 4-letniej kadencji przedstawił w formie prezentacji ustępujący Prezes Koła kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki dziękując członkom Zarządu za owocną, pełną zaangażowania pracę oraz obdarowując każdego słodkim „co nie, co”. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi zostało udzielone jednogłośnie. Wybór Prezesa Koła, członków Zarządu i delegatów na zwyczajny walny zjazd delegatów oddziału przebiegł sprawnie przy 100% poparciu każdego z kandydatów. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Prezesem KM SITK RP przy GDDKiA na kadencję 2018-2021 został wybrany: kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki

Wybrano Zarząd Koła w liczbie 15-stu członków (stan liczebny Koła wynosi 136 członków) w osobach: Monika Brulińska, Anita Duda, Bartosz Ignatowski, Elżbieta Urawnowicz, Ewa Puczkielewicz-Masłowska, Krzysztof Gąsiewski, Miłosz Milewski, Wojciech Mruczek, Ewa Korzuń, Ewelina Konopka, Tomasz Wróblewski, Janusz Mazurek, Adam Kalinowski, Jacek Gajek, Andrzej Rapnicki.

Na delegatów na XXXII Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału SITK RP Białystok w liczbie 14-stu w myśl zasady 1-kandydat na każdą rozpoczętą 10-tkę wybrano nst. osoby: Krzysztof Gleba-Zawadzki, Bartosz Ignatowski, Ewa Puczkielewicz-Masłowska, Miłosz Milewski, Wojciech Mruczek, Jacek Gajek, Elżbieta Wyszkowska, Ewa Korzuń, Ewelina Konopka, Tadeusz Topczewski, Adam Kalinowski, Andrzej Rapnicki, Zdzisław Kozikowski, Maciej Maciejczuk

Delegatami na w/w XXXII Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału SITK RP Białystok z ramienia Koła, w myśl obowiązującej w Oddziale SITK RP B-stok zasadzie, są również:
1. kol. Hanna Kołodziej – Skarbnik Zarządu Oddziału
2. kol. Krzysztof Neczyperowicz – członek Zarządu Oddziału
3. kol. Jan Dawidziuk – członek Komisji Rewizyjnej

Podsumowującym punktem Zebrania było przedstawienie przez nowo wybranego Prezesa Koła kierunków działania na nową kadencję i przyjęcie rocznego planu pracy. Prezes Koła kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki dziękując za udzielone zaufanie pogratulował nowym członkom Zarządu wyboru obiecując wspólną, wytrwałą i pełną zaangażowania pracę, na rzecz środowiska drogowców. „Nie możemy obniżać poziomu, który sami w poprzedniej kadencji wyznaczyliśmy” – stwierdził. Podziękował za dużą frekwencję i czynny udział w bardzo ważnym zebraniu. 

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

Dodaj komentarz