01

Relacja ze spotkania techniczno-okolicznościowego KM SITK RP przy GDDKiA Białystok z 23.03.2018 r.

  1. Prezes Koła kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki przedstawił bieżącą informację dotyczącą SITK RP Oddział w Białym-stoku, – wybór nowego Prezesa i Zarządu Oddziału, zmian osobowych dotyczących Koła Międzyzakładowego SITK RP przy GDDKiA i podział funkcji z Zarządzie Koła,
  2. Uroczyście wręczono legitymacje i przypinki SITK nowym członkom Koła. Wręczenia dokonali Prezesi: Honoro-wy kol. Zbigniew Łopianecki i Koła kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki. W 2018r do Koła przy GDDKiA wstąpiło kolejnych 13-stu członków. Obecnie Koło liczy 140 członków i w opinii kol. Prezesa Honorowego jest naj-większym Kołem w Polsce.
  3. Szkolenie i prezentacja na temat: Realizacji inwestycji drogowych na terenie właściwości GDDKiA Oddziału Białystok w 2018r – przeprowadził kol. Bartosz Ignatowski Naczelnik Wydziału Realizacji. Obecni z zainteresowaniem wysłuchali materiału zadając prelegentowi liczne pytania.
  4. Informację z „II Wschodniego Forum Drogowego: Kruszywo-Cement-Beton”, jakie odbyło się w dniach 15-16.03.2018r. w Suwałkach przedstawił w zwięzły sposób Dyrektor Oddziału P. Wojciech Borzuchowski omawiając główne tezy poruszone na Forum. Jednym z głównych punktów Forum był planowany przebieg ViaCarpatii przez teren województwa podlaskiego. Temat ten wywołuje nadal ożywioną dyskusję. Na zadawane pytania P. Dyrektor udzielał wyczerpujących odpowiedzi.
  5. Informację dot. bieżących wydarzeń, planów obchodów 70-lecia istnienia Oddziału SITK RP B-stok (21.04.2018r-rocznica), Wniosków o Nagrody Ernesty 2017 dla Koła, Oddziału i indywidualnej oraz przygotowań do organizacji VI Turnieju FUTSAL o puchar Prezesa Zarządu Oddziału SITK RP Białystok w dn. 21.04.2018r. przedstawił kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki. Poinformował o wynikach dobrowolnej zbiórki na rzecz rehabilitacji Milenki Garbolińskiej, jaka była przeprowadzona w trakcie IV Balu Drogowca, dziękując ofiarodawcom za gest pomocy. Łącznie uzbierano 400zł, które przelewem na konto fundacji wpłacił kol. Miłosz Milewski V-ce Prezes KM. Do akcji pomocy w rehabilitacji Milenki włączyli się czynnie przedstawiciele restauracji 3 TRIO, gdzie odbywał się IV Bal, przekazując indywidualnie 1% podatku dochodowego oraz zbierając nakrętki z butelek. Pokaźnych rozmiarów wór z nakrętkami Restauracja przekazała już 20 marca 2018r. Akcja pomocy Milence będzie kontynuowana. Członkowie KM SITK, z inicjatywy kol. Miłosza Milewskiego, od wielu lat prowadzą zbiórkę nakrętek.
  6. Przyjęto szczegółowy plan działań KM SITK RP przy GDDKiA na 2018r zawierający konkretne przedsięwzięcia i osoby koordynujące ich realizację. Do wykonania przewidziano mi: wyjazd techniczny na przebudowywaną DK 8 na Obwodnicę Suwałk
  7. Sprawy różne, dyskusja, Wielkanocne Życzenia Świąteczne, zamknięcie spotkania.

Na zakończenie części techniczno-organizacyjnej kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki mając na uwadze zbli-żające się Święta Wielkanocne złożył wszystkim zebranym i ich najbliższym serdeczne życzenia obdarowując każdego z uczestników specjalnym Zajączkiem Wielkanocnym. Życzenia świąteczne w imieniu Zarządu Oddzia-łu SITK B-stok złożył, dziękując za zaproszenie na spotkanie, Prezes Honorowy kol. Zbigniew Łopianecki wyso-ko oceniając organizację spotkania. Dyrektor Oddziału GDDKiA B-stok i jednocześnie członek SITK w imieniu własnym i kierownictwa Oddziału życzył wszystkim spokojnych i rodzinnych Świąt dziękując za zaproszenie na rzeczowe, techniczne a zarazem miłe spotkanie członków Koła SITK.

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

Dodaj komentarz