Relacja ze szkolenia „Stosowanie elementów BRD – zasady umieszczania i użycia” 18.08.2022

W dniu 18.08.2022 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Białymstoku odbyło się zorganizowane przez KM SITK RP przy GDDKiA spotkanie techniczne – szkolenie z zakresu stosowania elementów BRD, zasad ich umieszczania i użycia, właściwości użytkowych(eksploatacyjnych), spełniania norm oraz stosowanych nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo użytkownikom ruchu.

Tradycyjnie, po powitaniu Prelegenta i uczestników spotkania, Przewodniczący KM SITK RP przy GDDKiA i jednocześnie główny organizator spotkania kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki uroczyście wręczył legitymacje i stowarzyszeniowe przypinki kolejnym 5-ci nowym osobom wstępującym w szeregi naszego Koła. 

Na chwilę obecną liczy ono 189 członków. W naszym gronie powitaliśmy oklaskami: kol. Patrycję Merchelską, kol. Mariusza Andrejczuka, kol. Mariusza Korpacza, kol. Andrzeja Piwowarczyka, kol. Mariusza Stepaniuka życząc owocnej, stowarzyszeniowej współpracy.

Wiodącymi zagadnieniami, którym poświęcono najwięcej uwagi było stosowanie barier ochronnych z szczególnym uwzględnieniem: 

  • rozwiązań dotyczących ochrony miejsc szczególnie problematycznych jak np. zabezpieczenie   skrzyżowań, rond zlokalizowanych na wysokich nasypach itp… 
  • wpływu podłoża i stosowanie humusu w miejscu montażu barier ochronnych (np. w pasie dzielącym) na pracę przedmiotowych urządzeń brd; 
  • doboru szerokości pracującej barier ochronnych projektowanych w pasach dzielących dróg ekspresowych   oraz w rejonie chodników, ciągów pieszo-rowerowych; 
  • zastosowania barier o szerokości pracującej wyższej o jeden przy skarpie lub zbiorniku wodnym przy uwzględnieniu prawidłowości zastosowania takiego rozwiązania;

Ponieważ w projektowaniu i stosowaniu barier istnieje szereg rozbieżności i niewłaściwego ich usytuowania, (co często wynika z braku bieżącej wymiany doświadczeń w tym zakresie) do udziału w szkoleniu zgłosiła się liczna grupa członków SITK oraz m.in. pracownicy z Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, Wydziału Dokumentacji, Wydziału Dróg i Sieci Drogowej, Wydziału Mostów, przedstawicieli Zespołów Kierowników Projektów, przedstawiciele Rejonów, przedstawiciele Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego, na co dzień borykająca się z problemem właściwego stosowania urządzeń BRD. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 63 uczestników(w tym 1-przedstawiciel bratniego Koła SITK).

Szkolenie profesjonalni przeprowadził Pan Jacek Pasikowski Wicedyrektor, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PROWERK Sp. z o.o. z Krakowa dzieląc się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem.  Z uwagi na temat szkolenia pytaniom, wyjaśnianiem wątpliwości, własnych spostrzeżeń i doświadczeń nie było końca, – dyskusja była rzeczowa i obszerna przedłużając zakładany czas spotkania o 1,2 godziny.  Szkolenie zostało bardzo pozytywnie przyjęte i ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym(technicznym) jak organizacyjnym. Niewątpliwie podniosło wiedzę i kwalifikacje uczestników.

Na zakończenie szkolenia kol. Przewodniczący Krzysztof Gleba-Zawadzki podziękował prelegentowi za bardzo ciekawy wykład, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem składając jednocześnie życzenia Imieninowe poparte regionalnym, ”stowarzyszeniowym” prezentem. Uczestnicy szkolenia podziękowali kol. Przewodniczącemu za zorganizowanie dzisiejszego szkolenie zwracając się by tego typu spotkań technicznych było jak najwięcej.