Relacja ze szkolenia „I Forum Wytycznych i Standardów-nowe trendy i wyzwania” 17-18.11.2022

Działając we współpracy i porozumieniu z Zarządem Oddziału SITK RP Białystok kol. Przewodniczący KM SITK RP przy GDDKiA zorganizował udział członków Koła i pozostałych pracowników Oddziału GDDKiA w Białymstoku w „I Forum Wytycznych i Standardów-nowe trendy i wyzwania” zorganizowanym przez PKD w dniach 17-18.11.2022r. Udział w poszczególnych sesjach tematycznych wzięła znaczna liczba uczestników poprzez zapewniony dostęp online.

W przypadku Koła SITK przy GDDKiA członkowie i pracownicy merytoryczni mieli możliwość skorzystać ze szkoleń i wykładów w dwóch lokalizacjach. Największym zainteresowaniem uczestników związanych z projektowaniem dróg i mostów cieszyły się tematy prezentowane w sesji I, II, III dnia 17.11.2028r tj:

  • Nowy system i wybrane zagadnienia Wzorców i Standardów w projektowaniu dróg.
  • Wybrane zagadnienia Wzorców i Standardów w projektowaniu dróg i mostów.
  • Drogi zamiejskie, ulice, niechronieni uczestnicy ruchu.
  • Innych uczestników zaciekawiły zagadnienia prezentowane w sesjach III, IV, V:
  • Drogi zamiejskie, ulice, niechronieni uczestnicy ruchu.
  • Skrzyżowania, węzły drogowe i infrastruktura transportu zbiorowego oraz towarzysząca.
  • Wybrane zagadnienia cyfryzacji drogownictwa i mostownictwa.

Udział w w/w szkoleniu członków SITK i pracowników Oddziału znacznie poszerzył ich wiedzę na temat bieżących zmian w przepisach, kierunków prac zespołów problemowych, spodziewanych rozwiązań dot. standardów i wytycznych mających obowiązywać w przyszłym roku. Uczestnicy podziękowali za umożliwienie skorzystania z tego typu pozyskania wiedzy.