Seminarium drogowe 21 luty 2007 r.

W dniu 21 lutego 2007 r. odbyło się kolejne seminarium drogowe organizowane przez Nasz oddział wspólnie z firmą DROTEST z Gdańska. Seminarium obejmowało omówienie n/w zagadnień:

  1. Prezentacja firmy B.I.D. DROTEST – mgr inż. Michał Gołos (Drotest Sp. z o.o.)
  2. Metody mechanistyczne w projektowaniu konstrukcji nawierzchni drogowych z uwzględnieniem zastosowania geosiatek – prof. dr hab. inż. Józef Judycki (Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej)
  3. Zastosowanie geosiatek Tensar w konstrukcjach nawierzchni drogowych: podbudowy z kruszyw i warstwy asfaltowe – mgr inż. Michał Gołos (Drotest Sp. z o.o.)
  4. Omówienie raportu z badań dotyczących oceny stanu wybranych nawierzchni asfaltowych zbrojonych geosiatkami Tensar – dr inż. Marek Pszczoła (Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej)

Seminarium cieszyło się wysoką frekwencją. Zaszczyciło Nas swoją obecnością ok 75 osób, do których grona zalicza się pracowników zarządów dróg, urzędów miejskich i gminnych, firm projektowych i wykonawczych przybyłych z niemalże z całego województwa podlaskiego. 

 

Dodaj komentarz