dsc 0044 01

Spotaknie Prezesów i Sekretarzy Kół Zakładowych 25.09.2009 r.

Posiedzenie otworzył Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Kol. Zbigniew Łopianecki, który w serdeczny sposób powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Prezes Oddziału Kol. Jerzy Doroszkiewicz, który przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Oddziału, osiągnięcia i plany na dalszy okres działalności.

Prezes Doroszkiewicz poinformował również, że w chwili obecnej Oddział liczy 309 członków zrzeszonych w 14 Kołach Zakładowych. Najliczniejsze Koła to: Koło na Politechnice Białostockiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku oraz przy Zakładzie PKP PLK S.A w Białymstoku.

Białostocki Oddział SITK RP w ostatnim roku zorganizował kilka seminariów, gdzie szczególną uwagę należy zwrócić na coroczne, styczniowe seminarium pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego”. Ponadto należy podkreślić zebrania, odczyty i wycieczki techniczne organizowane przez Koła Zakładowe.

Wyróżnione zostały najbardziej prężnie działające Koła tj. Koło przy Politechnice Białostockiej oraz przy Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku za aktywną działalność wśród młodego pokolenia oraz za zaangażowanie w organizacji wycieczek technicznych. Kolejnym punktem posiedzenia było wręczenie wyróżnień SITK RP dla zasłużonych członków Kół Zakładowych.                                                                               

Srebrną Odznakę Honorową SITK RP otrzymali: Anna Lenkiewicz – Koło Seniorów, Kazimierz Małyszko – Koło Seniorów, Bogdan Wojtulewski – Koło Seniorów, Stanisław Bogusz – Koło przy PKP PLK S.A., Roman Bołbot – Koło przy PKP PLK S.A., Anna Kobylińska – Koło przy GDDKiA O/Białystok, Jan Matan – Koło przy PKP PLK S.A., Grażyna Purta – Koło przy GDDKiA O/Białystok,  Aleksy Szabliński – Koło przy PKP PLK S.A., Waldemar Wnorowski – Koło przy PKP PLK S.A., Ryszard Wysicki – Koło przy PKP PLK S.A. oraz  Tytuł „Senior SITK RP” otrzymali: Marian Domanowski – Koło Seniorów, Czesław Kondzior – Koło Seniorów, Grzegorz Oniszczuk – Koło Seniorów, Wiesława Rożek – Koło Seniorów, Marian Woronowicz – Koło Seniorów, Józef Izmajłow – Koło Seniorów, Władysław Podolski – Koło Seniorów, Leszek Bezzubik – Koło przy GDDKiA O/Białystok, Anatol Puczkielewicz – Koło przy GDDKiA O/Białystok.

Po przerwie kawowej w ramach kontynuacji obrad Prezes Oddziału SITK RP Kol. Jerzy Doroszkiewicz rozpoczął dyskusję nt. dotychczasowej działalności tutejszego Oddziału, oraz propozycji z Kół Zakładowych odnośnie propozycji na dalsze działania Stowarzyszenia w środowisku lokalnym i wśród Kół Zakładowych.

Dyskusję zakończył Prezes Honorowy SITK RP, podziękował zebranym za liczne przybycie i zaprosił na kolejne spotkanie w przyszłym 2010 roku.

Fotogaleria…

Dodaj komentarz