Spotkanie Prezesów Kół Zakładowych – 12.06.2008 r.

W dniu 12.06.2008 r. odbyło sie kolejne spotkanie Prezesów Kół Zakładowych SITK RP Oddziału w Białymstoku. Wzięli w nim udział Prezesi i Sekretarze Kół Zakładowych oraz członkowie Zarządu Oddziału.

Spotkaniu przewodniczył kol. Jerzy Doroszkiewicz – Prezes Oddziału, który przekazał zgromadzonym aktualne informacje o osiągnięciach Oddziału, przekazał sprawozdanie z działalności statutowej i gospodarczej oraz dane finansowe za rok 2007. Ponadto przedstawione zostały plany i propozycje prac Zarządu Oddziału na lata 2008-2009. Podkreśleniem rosnącej aktywności białostockiego oddziału było wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Krajowy dla kolejnych, zasłużonych członków naszego oddziału.  

Dodaj komentarz