Sprawozdanie z udziału w plenarnym krajowym spotkaniu seniorów SITK RP w Poznaniu

W spotkaniu wzięło udział 31 osób z następujących Oddziałów:

 • Białystok ———— 1 osoba;
 • Bydgoszcz ———- 2 osoby;
 • Gdańsk ————– 3 osoby;
 • Kielce ————— 1 osoba;
 • Koszalin ————- 1 osoba;
 • Kraków ————- 1 osoba;
 • Łódź ————– 2 osoby;
 • Ostrów Wielkop. — 2 osoby;
 • Poznań ————– 8 osób (część sporadycznie);
 • Radom ————– 2 osoby;
 • Rzeszów ———- 1 osoba;
 • Szczecin ———— 2 osoby;
 • Wałbrzych ——— 1 osoba;
 • Warszawa ——— 4 osoby;

Ze szczególną serdecznością przez uczestników spotkania oraz Władze Oddziału Poznańskiego SITK traktowany był udział przez cały czas 3-dniowego spotkania dr inż. Andrzeja Gołaszewskieko – Honorowego Prezesa Seniora SITK.

3-dniowy program SPOTKANIA – określony w piśmie Oddziału Poznańskiego SITK z dnia 7 lipca br. został w pełni zrealizowany. Zasługa w tym głównie Kolegów z Oddziału Poznańskiego, za co należą się IM serdeczne słowa uznania.

Trzeba podkreślić, że program t. zw. części turystyczno-poznawczej – SPOTKANIA był znacznie wzbogacony dzięki zaangażowaniu świetnego, o niezwykłej i dogłębnej wiedzy historycznej Przewodnika, który swoją erudycją i znajomością rzeczy znacznie rozszerzył wiedzę uczestników Spotkania o Poznaniu i Ziemi Wielkopolskiej.

Jako najciekawsze punkty z tej części to:

 • zwiedzenie prastarych części Poznania ze szczególnym uwzględnienie zabytkowych budowli sakralnych tj. Katedry Poznańskiej / ze złotą Kaplicą / i Fary;
 • most Jordana – przeniesiony w 2007 r. w inne miejsce / film z operacji przeniesienia na przekazywanej płycie DVD, a historia mostu na dyskietce z internetu /;
 • kilkugodzinna przejażdżka zabytkowym tramwajem z udziałem przewodnika informującego o okolicznych budowlach i ulicach;
 • przejazd 6 – kilometrowego bezkolizyjnego odcinka tzw. Poznańskim Szybkim Tramwajem / PST /;
 • zwiedzenie fabryki Volkswagena w Swarzędzu produkującej różne samochody dostawcze – z wykorzystaniem w wielu operacjach robotów / rozmiar produkcji – 700 samochodów dziennie /;
 • zwiedzenie Pola Lednickiego z przejściem przez bramę „Ryba”, gdzie się odbywają powszechnie znane spotkania religijne – organizowane przez o.Górę, oraz Ostrów Lednicki tj. wyspę na jeziorze Lednickim, związanym z czasem panowania pierwszych władców z polskiej dynastii piastowskiej Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym. Wyspowy pałac z kaplicą po jego wzniesieniu ok. 966 r oraz odkryte w ramach prac wykopaliskowych urządzenia do chrztu, może być interpretowane jako miejsce chrztu Mieszka I oraz siedziba pierwszego biskupa polskiego Jordana. Są badacze, którzy twierdzą, że tu urodził się Bolesław Chrobry.
 • zwiedzenie toru regatowego na jeziorze Maltańskim oraz Muzeum Literackiego Arkadego Fiedlera w Puszczykowie;

Z punktu widzenia stowarzyszeniowego ważne było wieczorne spotkanie w pierwszym dniu, poświęcone tzw. problematyce merytorycznej.

Wypełniły je wystąpienia:

 • Prezesa Oddziału SITK w Poznaniu – Bogdana Brescha;
 • Prezesa Krajowego Klubu Seniora – Zbigniewa Kozaczka;
 • Prezesa Klubu Seniora Oddziału SITK w Poznaniu – Mariana Cichego;
 • Z-cy Dyrektora ZDM w Poznaniu – Kazimierza Skaleckiego; n/t operacji przeniesienia zabytkowego mostu z rzeki Warty na rzekę Cybinę;
 • Projektanta i koordynatora budowy I-go 6 km. odcinka Poznańskiego Szybkiego Tramwaju – inż. Zygmunta Nowaka;

Bardzo interesujące było obszerne wystąpienie Prezesa Oddziału Poznańskiego SITK Bogdana Brescha, który wypunktował i omówił najważniejsze rodzaje i formy działalności Oddziału – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki organizowanych przez Oddział Konferencji i seminariów z zakresu szeroko rozumianego transportu, a w tym głownie drogownictwa i kolejnictwa;

Z wielu form działalności Oddziału wydały mi się interesujące następujące:

Organizowanie tzw. SPOTKAŃ NOWOROCZNYCH – z kierownictwami firm zajmujących się problemami drogownictwa, kolejnictwa i transportu samochodowego z udziałem władz państwowych / wicewojewody / oraz samorządowych / Urząd marszałkowski i Urząd Miejski /;

Organizowanie i prowadzenie wspólnie z udziałem Urzędu Miejskiego / Wiceprezydenta / comiesięcznego „Poznańskiego Forum Transportowego”, na które może przyjść każdy / dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni zainteresowani;

Przyznawanie od 3-ch lat Oddziałowych Nagród im. Prądzyńskiego / który urodził się w Sannikach k.Kostrzynia w Wielkopolsce w 1792 r. a wsławił się jako wybitny inżynier wojskowy mi. jako autor budowy Kanału Augustowskiego w l. 1822-24 – i jego budowy przez 15 lat do r.1839 /.

Nagrody są wręczane na w.w. spotkaniach noworocznych i mają dużą rangę w środowisku transportowym;

Na uwagę zasługuje to, że wystąpienia przedstawicieli Oddziału Poznańskiego były b. poważne – mimo, że przecież wiadomym im było, że uczestnikami spotkania byli w przewadze swojej ludzie z przebrzmiałą już aktywnością zawodową.

W odniesieniu do Klubów czy Kół Seniorów w poszczególnych Oddziałach to z dyskusji i wymiany informacji koleżeńskich wynika, że charakteryzują się one znaczną różnorodnością form działania.

W niektórych Oddziałach do Kół należy większość emerytów z różnych Kół z czasów ich aktywności zawodowej, w innych zaś tylko członkowie po likwidowanych dawnych zakładach – stąd też różna jest ich liczebność;

W większości Kół działalność – tak jak u nas – skupiała się na organizowaniu spotkań np. noworocznych oraz wycieczek.

Uczestnicy Spotkania wysoko oceniają organizowanie spotkań krajowych, które dzięki finansowemu wspomaganiu przez Zarząd Krajowy oraz Zarządy Oddziałów mogą się odbywać w różnych częściach Kraju.

Poprzednie – wysoko ocenione przez uczestników z racji bardzo bogatego programu – odbyło się w Rzeszowie – w dniach 2-4 czerwca br. 

Wzięło w nim udział 35 seniorów z 13 Klubów i Kół Oddziałowych.

Generalnie podkreślano na spotkaniu ciepły stosunek Zarządów Oddziałów do Kół Seniorów oraz wręcz faworyzowanie ich członków – najczęściej przecież z dużymi zasługami w działalności przeszłościowej – przy wnioskowaniu o najwyższe odznaczenia państwowe oraz honorowe w ramach SITK RP oraz NOT.

 

Opracował: Stanisław Ciupa

Białystok, dnia 10 września 2008 r.

Dodaj komentarz