wstep1

Relacja z wyjazdu na budowę obwodnic Augustowa i Bargłowa 31.05.2014

Liczną grupą okazali się nasi koledzy seniorzy będący na emeryturze. Miło nam było spotkać się z nimi. Politechnikę Białostocką reprezentowała również liczna grupa studentów. Najliczniejszą grupę 23-osobową stanowili członkowie KZ GDDKiA. Poza w/w udział wzięli członkowie KZ Drogowskaz, KZ PZDW, KZ PZD, KZ UM, KZ Klub Seniorów. Zgodnie z programem wyjazd do godz. 16.00 miał charakter czysto merytoryczny. Już w autokarze, w drodze na budowę obwodnicy Bargłowa kol. Bartosz Ignatowski zapoznał uczestników z budową, rozdając dodatkowo folder informacyjny zrealizowany w ramach promocji projektu. O reszcie interesujących zdarzeń dowiedzieliśmy się na budowie.

Rzeczowego wprowadzenia w zagadnienia związane z budową Obwodnicy Augustowa, wraz z przekazaniem uczestnikom map z przebiegiem obwodnicy, dokonał kol. Marek Gwiazdowski Ekspert ds. projektowania dróg z ramienia Konsultanta. Dalsze informacje uzyskaliśmy na spotkaniu w biurze nadzoru. Było ono interesujące, stwarzając okazję do zapoznania się z historią i „dniem codziennym” budowy. Wizyta na budowie pozwalała naocznie określić postęp robót, była okazją do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości. Koledzy z GDDKiA z lekką zazdrością patrzyli na budowany Obwód Utrzymania Drogi, – nowoczesny, w pełni wyposażony. Przydałby się taki w każdym Rejonie.

Podsumowanie wyjazdu rozpoczęliśmy zgodnie z planem, w miejscu urokliwym, nad jeziorem. Dyskusje i rozważania zakończyliśmy o 19.00 udając się w drogę powrotną. Wyjazd techniczno-integracyjny został oceniony przez uczestników wysoko zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Padały wnioski, by częściej je organizować. Galeria zdjęć i dołączone do nich opisy uzupełnią w/w informację. Organizatorzy.

wstep1wstep2

Dodaj komentarz