10

Wyjazd szkoleniowo-techniczny na budowę S-8 (nawierzchnia betonowa) pod Ostrowią Maz., 13.05.2017 – relacja

Zgodnie z programem, wyjazd od godz. 9:00 do ok. godz. 15:00 miał charakter czysto merytoryczny. Już w autokarze, w drodze na budowę Kierownik Projektu kol. Jacek Gajek wstępnie zapoznał uczestników z prowadzoną budową i zastosowaną technologią, rozdając dodatkowo foldery informacyjne przebudowywanych odcinków . Szeroką informację w postaci prezentacji o prowadzonej budowie w sposób profesjonalny przedstawił zespół techniczny z firmy PORR z Dyr. Kontraktu Marcinem Ardzińskim na czele. Pytania uczestników dotyczące zagadnień technicznych zdawały się nie mieć końca. Wszystkich interesowała technologia układania nawierzchni z betonu, wymagania stawiane materiałom, sposób dylatowania płyt, pielęgnacji betonu itp. Na wszystkie zadawane pytania w sposób wyczerpujący i rzeczowy odpowiadali przedstawiciele Wykonawcy. Inne zagadnienia i interesujące „zdarzenia” poznaliśmy na budowie od technologów, kierowników budowy i przedstawicieli nadzoru. Ciekawym elementem technicznym było poznanie „na żywo” technologii wzmacniania podłoża metodą iniekcji strumieniowej JET GROUTING stosowanej przy budowie wiaduktu MS 16. w ciągu dk S-8. W podziękowaniu za ciekawe i merytoryczne przedstawienie budowy kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki wręczył przedstawicielom Wykonawcy specjalne „kamizelki ostrzegawcze SITK” co spotkało się z życzliwym przyjęciem.

Następnie uczestnicy udali się na odcinek Odcinek Ia Wyszków – węzeł „Poręba” realizowany przez Firmę SKANSKA S.A. Również w technologii betonu cementowego. Ciekawym porównaniem było wykonawstwo nawierzchni w tej samej technologii przez dwóch różnych wykonawców pracujących na różnych typach zestawów maszyn (PORR na zestawie firmy WIRTGEN-„kombajn”, Skanska na zestawie 4-rech współpracujących ze sobą urządzeń firmy Wirtgen). Tu również Kierownictwo budowy „uginało się pod naporem pytań” uczestników. Udzielając wyczerpujących odpowiedzi usatysfakcjonowało większość pytających. Pewnym niedosytem było to, że z przyczyn technologicznych w dniu wyjazdu nie było fizycznego układania nawierzchni betonowej. Wykonawca zakończył odcinek roboczy późnym popołudniem dnia poprzedniego. Przy układaniu nawierzchni z betonu cementowego tak bywa. W dowód uznania za dzielne zaspokojenie ciekawości i chęci poznawczej uczestników wyjazdu, przedstawiciele Kierownictwa SKANSKA S.A. otrzymali z rąk kol. Prezesa Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego na pamiątkę specjalne „kamizelki ostrzegawcze SITK”. Udając się w drogę powrotną nie mogliśmy się nie zatrzymać przy bardzo ciekawym obiekcie mostowym na wylocie Ostrowi Mazowieckiej – jednym z najdłuższym jednoprzęsłowym budowanym w ciągu dk S-8. W bardzo ciekawy sposób o budowie w/w obiektu opowiedział Kierownik Projektu kol. Piotr Topczewski, przedstawiciele Wykonawcy firmy POLAQUA i Nadzoru. Ciekawym doświadczeniem inżynierskim było obejrzenie zbrojenia płyty obiektu, montażu konstrukcji dźwigarów, pylonów, pozostałych elementów nośnych. Doładowani do granic wytrzymałości wiedzą techniczną uczestnicy wyjazdu technicznego o godz. 15:30 udali się do Dworku Nad Stawem by przy posiłku omówić i podsumować wyjazd. Dyskusje i rozważania zakończono o godz. 17:00 udając się w drogę powrotną. Wyjazd techniczno-integracyjny został oceniony przez uczestników wysoko zarówno pod względem merytorycznym, technicznym jak i organizacyjnym. Organizatorowi kol. Krzysztofowi Gleba-Zawadzkiemu dziękowano za profesjonalne przygotowanie wyjazdu wnioskując by organizować je częściej i systematycznie.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Dodaj komentarz