kokonat 2017 pb 1

Kokonat 2017

W ciągu dwóch dni konferencji odbyło się 6 sesji referatowych podczas których wygłoszono 27 referatów oraz jedna sesja Pecha Kucha gdzie wygłoszono 6 prezentacji. Nowością względem poprzednich edycji konferencji była sesja posterowa na którą zgłoszono 5 plakatów.

Na zakończenie konferencji wręczono nagrody za najlepszy poster, najlepszą prezentację Pecha Kucha oraz statuetki za najlepsze referaty. Zdaniem uczestników konferencji najlepszy poster wykonała Ewelina Stypułkowska z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, która na swoim posterze starała się odpowiedzieć na pytanie „Czy w mieście potrzebny jest rynek?”. W sesji Pecha Kucha nagrodę specjalną od Sekretarza naukowego konferencji – dr. inż. Tomasza Kulpy – za najlepszą prezentację otrzymał Jakub Kaczorowski z Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej, który wygłosił prezentację pt. „Koncepcja zwiększenia wykorzystania linii kolejowych na praskiej części Warszawy dzięki budowie nowych przystanków”. Ponadto Komitet Naukowo-Programowy wybrał najlepsze referaty IV edycji KOKONAT-u. W imieniu Przewodniczącego Komitetu Naukowo-Programowego dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK nagrodę wręczyli: dr inż. Marek Bauer oraz Sekretarz naukowy konferencji dr inż. Tomasz Kulpa. W tym roku nagrody otrzymali:

>>> zobacz referat <<<
pdfico2

Gratulujemy Hubertowi i Mateuszowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Pełna relacja z konferencji: http://www.knsk.org/konferencja-knsk/kokonat-2017

Dodaj komentarz