s8 1

Wyjazd techniczny na budowę S-8

s8 1 s8 2 s8 3

Szanowne koleżanki !! Szanowni Koledzy !! Sympatycy KZ SITK przy GDDKiA !!!

Koło SITK przy GDDKiA Oddział w Białymstoku realizując plan działań na 2016r. organizuje w dniu 5 listopada 2016r (sobota) wycieczkę techniczną na budowę S-8 na odcinku od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina (KM 586+310 do 601+700) i odcinek od obwodnicy Mężenina do Jeżewa (KM 601+700 do 615+960,85). Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa. Wprawdzie czas na decyzję nie jest zbyt długi, ale wierzymy w Waszą (naszą) słynną już mobilizację (mieliśmy pewne trudności z dopasowaniem terminów, uzgodnień itp.). Składka uczestnictwa to zaledwie 35zł/os. Mamy rezerwację na 30-35 osób ale liczba ta nie jest ostateczna. Wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w wycieczce technicznej. Zachęcam do licznego udziału, – będzie ono okazją do zapoznania się z obecnie stosowanym sposobem budowy dróg ekspresowych. Szersza informacja programie wyjazdu – poniżej. Wycieczkę techniczną podsumowujemy ciepłym posiłkiem w miłej atmosferze Domu Weselnego ELIOT w m. Rutki Kossaki. Liczę na Wasz niezawodny udział. Zapisy do 2 listopada przyjmują Prezesi poszczególnych Kół Zakładowych lub kol. Ewa Puczkielewicz-Masłowska (emaslowska@gddkia.gov.pl) i kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki (kgleba-zawadzki@gddkia.gov.pl).

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Prezes KM SITK przy GDDKiA Oddział w Białymstoku, Krzysztof Gleba-Zawadzki

> > >   p r o g r a m   w y j a z d u   < < <pdfico2

 

Dodaj komentarz