s8 1

Wyjazd techniczny na budowę S-8, 5.XI.2016 – RELACJA

Odcinek nr: II od obwodnicy Mężenina do Jeżewa KM 601+700 do 615+960,85. w sposób rzetelny i obrazowy omówili P.P. inż. Monika Ogrodnik i inż. Michał Niziołek. Na zadawane przez uczestników pytania udzielali wyczerpujących odpowiedzi wskazując na najciekawsze fragmenty budowy. Wprowadzenia w zagadnienia związane z realizacją I-go odcinka budowy (od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina KM 586+310 do 601+700) już w biurze Kierownictwa Budowy dokonał 3-osobowy zespół branżystów z P. inż. Tomaszem Bączykiem na czele wspierany przez Kierownika Projektu z ramienia Inwestora kol. Krzysztofa Stepaniuka. Spotkanie było interesujące, stwarzając okazję do zapoznania się z „dniem codziennym” budowy. Odcinek nr: I, o największym stopniu zaawansowania, będzie oddany do użytkowania już na początku grudnia br. Wszystkie obiekty inżynierskie posiadają wymagane pozwolenia na użytkowanie, – Wykonawca firma ASTALDI S.p.A. nie przewiduje trudności w dotrzymaniu terminu umownego zakończenia prac. Wizyta na budowie pozwalała naocznie określić postęp robót, była okazją do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości. Przedstawiciele Wykonawcy firmy ASTALDI S.p.A. rzeczowo i w sposób merytoryczny zaprezentowali swoje wykonawstwo, budząc uznanie wśród uczestników-drogowców na co dzień mających do czynienia z zagadnieniami wykonawstwa i utrzymania dróg i obiektów inżynierskich.

Prezes KM SITK GDDKiA kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki dziękując przedstawicielom Wykonawcy za merytoryczny i ciekawy sposób przestawienia budowy wręczył specjalne „kamizelki ostrzegawcze SITK”.

Podsumowanie wyjazdu zgodnie z planem, uczestnicy realizowali w miejscowości Rutki Kossaki degustując miejscowe przysmaki w Domu Weselnym ELIOT. Dyskusje i rozważania zakończono o godz.19.00 udając się w drogę powrotną. Wyjazd techniczno-integracyjny został oceniony przez uczestników wysoko zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Padały wnioski by organizować je systematycznie.

Galeria zdjęć i dołączone do nich opisy uzupełnią w/w informację. Organizator: Krzysztof Gleba-Zawadzki

 

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

 

Foldery z informacjami o poszczególnych kontraktach:

S8 od km 586+310 do km 601+700
(obw. Wiśniewa – obw. Mężenina)
pdfico2

S8 od km 601+700 do km 615+960,85
(obw. Mężenina – Jeżewo)
pdfico2

Dodaj komentarz