IMG 7484

Wyniki wyborów XXXIII Walnego Zebrania Delegatów SITK Białystok, 9.03.2022

Wśród odznaczonych znaleźli się:

 • kol. Stanisław Ciupa, kol. Marek Motylewicz i kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki, którzy w uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz SITK zostali odznaczeni Złotą z Diamentem Odznaką Honorową SITK RP przyznaną przez Zarząd Krajowy SITK RP;
  IMG 7344
 • kol. Katarzyna Zabielska-Adamska, kol. Ewa Welc, kol. Wojciech Grzybowski, kol. Marek Gwiazdowski, kol. Miłosz Milewski, kol. Wojciech Mruczek, kol. Krzysztof Neczyperowicz, kol. Elżbieta Wyszkowska i kol. Bartosz Ignatowski, którzy w uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz SITK zostali odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITK RP przyznaną przez Zarząd Krajowy SITK RP;
  IMG 7370
 • kol. Bogdan Wojtulewski, kol. Wiesława Rożek, kol. Anna Lenkiewicz, kol. Marian Domanowski, kol. Jerzy Botwicz, którym w uznaniu dotychczasowej, wieloletniej działalności na rzecz SITK został nadany tytuł Zasłużonego Seniora SITK RP przyznany przez Zarząd Krajowy SITK RP;
  IMG 7380
 • kol. Łukasz Klebus, kol. Paulina Imbiorkiewicz, kol. Piotr Żabicki, kol. Mariola Wasil, kol. Robert Filipczuk, kol. Małgorzata Kowalczuk-Brzostowska, kol. Marek Rybołowicz, kol. Sylwia Szerakowska, którzy w uznaniu dotychczasowej działalności na rzecz SITK zostali odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową SITK RP przyznaną przez Zarząd Oddziału.
  IMG 7419

W przeprowadzonych głosowaniach na kadencję 2022-2026 został wybrany nowy 13-sto osobowy Zarząd Oddziału którego Prezesem został jednomyślnie wybrany ponownie kol. Marek Motylewicz.

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

WYNIKI WYBORÓW NA KADENCJĘ 2022-2026:

Prezes Zarządu Oddziału: Motylewicz Marek

Zarząd Oddziału wybrany na kadencję 2018-2022 (w kolejności ilości oddanych głosów):

 1. Milewski Miłosz
 2. Neczyperowicz Krzysztof
 3. Mruczek Wojciech
 4. Wyszkowska Elżbieta
 5. Gwiazdowski Marek
 6. Korzuń Ewa
 7. Kasprzak Lidia
 8. Klebus Łukasz
 9. Grzybowski Wojciech
 10. Kołodziej Hanna
 11. Osa Piotr
 12. Żabicki Piotr
 13. Imbiorkiewicz Paulina – zastępca członka
 14. Gawryluk Maria – zastępca członka

Podobnie jak było w ubiegłej kadencji, zgodnie z przyjętym Regulanimem pracy Zarządu Oddziału, na zebrania Zarządu Oddziału będą zapraszani również zastępcy członków z doradczym charakterem głosu ale liczącym się i bardzo ważnym w pracy Zarządu. Poza tym zgodnie z przyjętymi zasadami na zebrania Zarządu w charakterze gości z głosem doradczym będą zapraszani również członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący lub Sekretarze Kół Zakładowych lub delegowani przez nich członkowie Koła dla lepszej wymiany wiadomości pomiędzy Zarządem a Kołami Zakładowymi i członkami SITK z naszego Oddziału. Prosimy o korzystanie z tego przywileju.


Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana na kadencję 2018-2022 (w kolejności ilości oddanych głosów):

 1. Gleba-Zawadzki Krzysztof
 2. Ignatowski Bartosz
 3. Maciejczuk Maciej
 4. Kuźmińska Beata – zastępca członka
 5. Piekarska Natalia – zastępca członka

Delegaci na XXXIII Krajowy Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK w dn. 17-19.05.2022 (w kolejności ilości oddanych głosów):

 1. Gleba-Zawadzki Krzysztof
 2. Czygier Remigiusz
 3. Klebus Łukasz
 4. Grzybowski Wojciech – zastępca delegata
 5. Kasprzak Lidia – zastępca delegata

oraz 6-ciu delegatów z tzw. klucza zgodnie ze Statutem SITK: Hanna Kołodziej (członek Zarządu Krajowego kończącej się kadencji), Jerzy Piotr Mietliński (członek Krajowej Komisji Rewizyjnej kończącej się kadencji oraz członek honorowy SITK z terenu Oddziału), 2 pozostałych członków honorowych SITK z terenu Oddziału to jest: Zbigniew Łopianecki i Marzenna Dubowska, osoby zaproszone w związku z nadaniem tytułu członka honorowego SITK: Maria Gawryluk i Hanna Kołodziej oraz nowo-wybrany Prezes Zarządu: Marek Motylewicz.


Delegaci do RFSNT NOT Białystok (w kolejności ilości oddanych głosów):

 1. Gleba-Zawadzki Krzysztof
 2. Ignatowski Bartosz
 3. Dubowska Marzenna
 4. Mietliński Jerzy Piotr – zastępca delegata
 5. Gajek Jacek – zastępca delegata

Do pobrania:

 Sprawozdanie kadencyjne z działalności Zarządu Oddziału SITK RP Białystok w latach 2018-2022
pdfico2

 Prezentacja przedstawiana podczas WZD w tym sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności
pdfico2

Dodaj komentarz