IMG 7246

Ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału kadencji 2018-2022, 4.03.2022

W dniu 4 marca 2022 r. odbyło się ostatnie, 36 posiedzenie Zarządu Oddziału kadencji 2018-2022. Zebranie poprowadził Prezes Zarządu Oddziału – dr inż. Marek Motylewicz. Na zebraniu został przedstawiony protokół Komisji Rewizyjnej Oddziału oceniający pozytywnie sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w roku 2021. Prezes Zarządu przedstawił zebranym przygotowane sprawozdanie kadencyjne Zarządu za 4 lata 2018-2022, które zostało przekazane do Komisji Rewizyjnej Oddziału celem przygotowania protokołu na XXXIII Walne Zebranie Delegatów SITK Białystok w dn. 9.03.2022. W pozostałych punktach zebrania omówiono sprawy organizacyjne związane z przgotowaniami do XXXIII WZD Oddziału, a także przegłosowano przyznanie 18 odznaczeń Srebrną Odznaką Honorową SITK osobom zawnioskowanym przez Koła Zakładowe. Zarząd Oddziału wskazał również 9 kandydatów z ramienia SITK do wpisania na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w kadencji obejmującej lata 2022-2026. Ostatnim punktem zebrania były podziękowania Prezesa Zarządu Oddziału skierowane do wszystkich członków Prezydium Zarządu i Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących Kół Zakładowych oraz kol. Katarzynie Waszewskiej za ogrom pracy i działań w kończącej się kadencji władz Oddziału 2018-2022. GALERIA ZDJĘĆ.

IMG 7246 IMG 7260

IMG 7281

Dodaj komentarz