image94

Wyniki wyborów XXXII Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK RP Białystok, 7 marca 2018

Prezes Zarządu Oddziału: Motylewicz Marek

Członkowie Zarządu Oddziału:
1. Brulińska Monika
2. Grzybowski Wojciech
3. Gwiazdowski Marek
4. Kasprzak Lidia
5. Kołodziej Hanna
6. Milewski Miłosz
7. Mruczek Wojciech
8. Neczyperowicz Krzysztof
9. Putko Paulina
10. Wasilewska Marta
11. Wyszkowska Elżbieta
12. Żabicki Piotr

Zastępcy członków Zarządu Oddziału:
1. Klebus Łukasz
2. Maciejczuk Maciej


Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:

1. Dawidziuk Jan
2. Gawryluk Maria
3. Gleba-Zawadzki Krzysztof

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej Oddziału:
1. Czyżewski Jan
2. Gierasimiuk Paweł


Delegaci na krajowy Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP:

1. Gleba-Zawadzki Krzysztof
2. Grzybowski Wojciech
3. Wasilewska Marta

Zastępcy delegatów na krajowy Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP:
1. Klebus Łukasz
2. Kołodziej Hanna


Delegaci do Terenowej Jednostki Organizacyjnej RFSNT NOT:

1. Dubowska Marzenna
2. Gleba-Zawadzki Krzysztof
3. Ignatowski Bartosz

Zastępcy delegatów do Terenowej Jednostki Organizacyjnej RFSNT NOT:
1. Gajek Jacek
2. Kozikowski Zdzisław

 

Regulaminy, uchwały i inne dokumenty przegłosowane
przez XXXII WZD SITK RP Białystok w dn. 7.03.2018:

 Porządek obrad WZD (przegłosowany)
pdfico2

 Regulamin obrad WZD (przegłosowany)
pdfico2

 Regulamin działania Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału (wersja finalna, przegłosowana)
pdfico2

 Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Oddziału (wersja finalna, przegłosowana)
pdfico2

 Uchwała WZD określająca kierunki działania Zarządu Oddziału na lata 2018-2022 (wersja finalna, przegłosowana)
pdfico2

 Sprawozdanie kadencyjne z działalności Zarządu Oddziału SITK RP Białystok w latach 2014-2018
pdfico2

Dodaj komentarz