XIV SEMINARIUM TECHNICZNE

„Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”

XIV Seminarium Techniczne SITK Białystok pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” odbyło się zgodnie z harmonogramem w dniach 15-17 marca 2023 r.

W Seminarium uczestniczyło łącznie przez 3 dni 179 osób.

Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem honorowym Prezesa SITK RP
dr. inż. Jacka Pasia, a parterami i sponsorami wspierającymi organizację Seminarium było 14 firm:

  • Patronat Merytoryczny: ORLEN Asfalt Sp. z o.o.;
  • Mecenas Seminarium: ZPK Szumowo;
  • Partnerzy Główni: Prowerk, Tenas, Yunex, PDM Suwałki;
  • Sponsorzy: Budimex, Cemex, Unibep Oddział Infrastruktury, Leca, Drabent, ViaCon Polska, Kia Top Motors oraz Grupa Drogowa Podlasie.

Seminarium zostało objęte patronatem medialnym przez 9 wydawnictw lub portali: Drogownictwo, Przegląd Komunikacyjny, Transport Miejski i Regionalny, Budownictwo i Architektura Podlasia, Materiały Budowlane, edroga.pl, Magazyn Autostrady, Drogi Publiczne, Mosty. Relacje z Seminarium będą publikowane w najbliższych wydaniach tych czasopism.

W otwarciu Seminarium udział wzięli zaproszeni goście w osobach: burmistrza Augustowa – Pana Mirosława Karolczuka, Sekretarza Generalnego SITK RP – Pana dr. inż. Wawrzyńca Wychowańskiego, Przewodniczącego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Pana Krzysztofa Ciuńczyka.

W ramach programu przewidziano 7 sesji tematycznych podczas których zaprezentowano łącznie 32 referaty. W pierwszej sesji poświęconej realizacji i planom budowy dróg
w województwie podlaskim udział wzięli i głosili referaty m.in. Dyrektor GDDKiA O/Białystok
– Pan Norbert Wyrwich, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
– Pan Mariusz Nahajewski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku – Pani Marzenna Dubowska. Sesja ta z uwagi na zainteresowanie firm planami inwestorskimi zebrała najwięcej uczestników.