XV AKTBUDKOM, Białowieża, 7-9.02.2024 – PROGRAM, zaproszenie oraz informacje o warunkach pobytu (informacje hotelowe)

UWAGA: Zapisy na pokoje w hotelu Białowieskim (główny hotel konferencji) zakończone z uwagi na wyczerpanie liczby dostępnych pokoi. Uczestników zapisujących się w ostatnim momencie kwaterujemy w Dworku Gawra (ok. 3,0 km od hotelu konferencji). Zapewniamy transfer pomiędzy hotelami podczas Seminarium (przejazdy busem). Termin zapisów został wydłużony do 30.01.2024.


PROGRAM XV SEMINARIUM TECHNICZNEGO SITK BIAŁYSTOK:Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z GDDKiA O/Białystok, Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Miejskich Urzędu Miasta Białystok organizują w dniach 7-9 lutego 2024 r. w Białowieży kolejną edycję Seminarium Technicznego pt.:

„Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”które odbędzie się w hotelu „Białowieski” Conference, Wellness & SPA***

Jest to już 15-te Seminarium organizowane przez białostocki oddział SITK RP oraz pracowników Politechniki Białostockiej, które organizujemy w odpowiedzi na liczne zapytania i zainteresowanie środowiska. Świadczy to o wysokiej randze i dużej popularności Seminarium jakie zyskało podczas poprzednich 14-stu edycji.

Seminarium adresowane jest głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego i gromadzi każdorazowo niemal 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe a także zarządców dróg i kolei. Jest to znakomita okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych. Seminarium trwa 3 dni i oparte jest na programie merytorycznym dotyczącym w szczególności:
-planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
-projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym i kolejowym a także bezpieczeństwa ruchu drogowego;
-materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
-geotechniki oraz projektowania obiektów mostowych;
-utrzymania i remontów dróg i kolei oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.

Podczas nadchodzącej XV edycji zajmiemy się również problematyką nowych przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych; zmianami legislacyjnymi oraz realizacją programów rządowych; nowymi innowacyjnymi technologiami w budownictwie komunikacyjnym (BIM, cyfryzacja, OZE) oraz problematyką projektowania odwodnienia budowli komunikacyjnych.

Stałym punktem programu Seminarium są również prezentacje firm partnerskich i wspierających SITK O/Białystok. Poza tym organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program Seminarium różnymi niespodziankami artystycznymi, a odbywające się wieczorami uroczyste kolacje sprzyjają cennym kontaktom biznesowym.
Pełny program Seminarium zostanie opublikowany w drugiej połowie stycznia 2024 r.Serdecznie zapraszamy Panią / Pana / Prezes(a) / Dyrektor(a) oraz pracowników firmy do udziału w organizowanym Seminarium. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie do 25 stycznia 2024 r. faksem: +48 85 744 30 88, e-mail: biuro@sitk.bialystok.pl lub pocztą na adres: SITK RP O/Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 2/202, 15-950 Białystok. Prosimy o wczesną rejestrację z uwagi na prognozowaną liczbę uczestników oraz sprawy organizacyjne.
Informujemy również, że istnieje możliwość wsparcia organizacji i sponsorowania Seminarium a także prezentacji Państwa firmy w czasie trwania Seminarium. W tym celu prosimy o kontakt z Krzysztofem Gleba-Zawadzkim (tel.: 600 823 433, krzysztof.glebazawadzki@gmail.com).

Bardzo liczymy na Państwa niezawodny udział w XV Seminarium. Zapraszamy serdecznie. Do miłego spotkania w pięknej Białowieży!

Z wyrazami szacunku
dr inż. Marek Motylewicz
Prezes Zarządu Oddziału SITK RP Białystok


KOMUNIKAT I KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (WORD)


FILM PROMOCYJNY: „Świat jak z baśni | Podlaskie Travel

czytała: Krystyna Czubówna


HOTEL BIAŁOWIESKI: INFORMACJE O WARUNKACH POBYTU

HOTEL BIAŁOWIESKI: CENNIK SPA