XXX Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału SITK w Białymstoku

Na spotkaniu o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, któremu przewodniczył kol. Jan Borowski wspólnie z kol. Marzenna Dubowską i kol. Elżbietą Urwanowicz, dokonano podsumowania i oceny pracy ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2006-2010 oraz powołano komisje mandatową, wyborczą, wnioskową oraz skrutacyjną celem przeprowadzenia wyborów nowych Władz Oddziału.

Składy komisji

Komisja Mandatowa

 • Jan Dawidziuk
 • Leonard Kurzyna
 • Marian Domanowski

Komisja Wyborcza

 • Maria Gawryluk
 • Anatol Puczkielewicz
 • Józef Krętowski

Komisja Wnioskowa

 • Hanna Kołodziej
 • Mieczysław Karniewicz
 • Wladysław Gardziejczyk

Komisja Skrutacyjna

 • Hanna Sołowianiuk-Kardasz
 • Wojciech Grzybowski
 • Marek Motylewicz

W kolejnym puncie Zebrania dokonano wyboru nowego Prezesa, gdzie po raz pierwszy w historii Oddziału, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, Prezesem Oddziału wybrany został Kol. Jerzy Doroszkiewicz.

Nowy Prezes przedstawił krótko swój program działania na następną kadencję 2010-2014 na temat struktur i zakresu działania SITK i Ośrodka Rzeczoznawstwa. Zaproponował stałe i systematyczne działania w celu zwiększania liczby członków, tworzenie nowych kół, dalsze działania w celu poprawy warunków lokalowych Biura Oddziału oraz kontynuację działalności gospodarczej.

Następnie nowy Prezes kol. Jerzy Doroszkiewicz zaproponował skład nowego Zarządu, po czym po głosowaniu tajnym w jego skład weszli:

 • kol. Barbachowski Krzysztof
 • kol. Borowski Jan
 • kol. Dubowska Marzenna
 • kol. Gardziejczyk Władysław
 • kol. Gawryluk Maria
 • kol. Jasińska Elżbieta
 • kol. Kołodziej Hanna
 • kol. Zdrodowska Teresa
 • kol. Urwanowicz Elżbieta – Z-ca członka Zarządu
 • kol. Drapa Jerzy – Z-ca członka Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

 • kol. Dawidziuk Jan
 • kol. Garboliński Jerzy
 • kol. Krętowski Józef
 • kol. Prokop Eugeniusz (Zastępca Członka Komisji Rewizyjnej)
 • kol. Puczkielewicz Anatol (Zastępca Członka Komisji Rewizyjnej)

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano następujące osoby:

 • kol. Wawruk Jerzy
 • kol. Wasilewska Marta
 • kol. Siegieńczuk Jolanta
 • kol. Mietliński Jerzy Piotr – (Zastępca Członka Sądu Koleżeńskiego)

Na delegatów na XXX Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP wybrano:

 • kol. Gardziejczyk Władysław
 • kol. Borowski Jan
 • kol. Zdrodowska Teresa

Spotkanie oprócz swojego podstawowego zadania, czyli wyboru nowych władz oddziału, było bogate we wnioski, spostrzeżenia, refleksje, które są niezbędnym elementem do prawidłowej pracy każdego zarządu.

Ponad pięciogodzinne obrady należy uznać za owocne i nie pozostaje nic więcej tylko pogratulować i życzyć dla nowego Zarządu Oddziału samych sukcesów w pracy na następne cztery lata kadencji.

 

Galeria zdjęć…

Dodaj komentarz