XXXIII Walne Zebranie Delegatów Oddziału SITK RP Białystok, 9 marca 2022

Data: 9.03.2022 (środa)

Godzina rozpoczęcia obrad: 15.00 (I termin) lub 15:30 (II termin)

Miejsce obrad: budynek NOT w Białymstoku

W Walnym Zebraniu Delegatów SITK RP Białystok uczestniczą Delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół Zakładowych (1 delegat na każdą rozpoczętą 10-tkę członków Koła), członkowie i ich zastępcy ustępującyego Zarządu Oddziału (nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium), członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie Honorowi SITK z terenu Oddziału, Przewodniczący Kół i Klubów Zakładowych oraz zaproszeni goście bez prawa głosu wyborczego. Zaproszenia wraz z porządkiem i regulaminem obrad Walnego Zebrania zostały wysłane do wszystkich Delegatów i zaproszonych gości.

Statut SITK: do pobrania tutaj

 Porządek obrad XXXIII WZD
pdfico2

 Regulamin obrad XXXIII WZD
pdfico2

 Uchwała WZD określająca kierunki działania Zarządu Oddziału na lata 2022-2026
pdfico2

 Sprawozdanie kadencyjne z działalności Zarządu Oddziału SITK RP Białystok w latach 2018-2022
pdfico2

Dodaj komentarz