2018-01-31 10.24.37

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Zakładowego SITK RP przy Politechnice Białostockiej, 31.01.2018 – relacja

Na początku wybrano Prezydium zebrania. Przewodniczącycm został wyrany kol. Władysław Gardziejczyk a Sekretarzem zebrania – kol. Paweł Gierasimiuk.

Następnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń SITK RP przyznanych członkom Koła w 2017 roku oraz legitymacji nowym członkom SITK RP. Odznaczenia otrzymali:

  • kol. Katarzyna Zabielska-Adamska – Srebrna Odznaka Honorowa SITK RP
  • kol. Robert Ziółkowski – Srebrna Odznaka Honorowa SITK RP
  • kol. Andrzej Plewa – Srebrna Odznaka Honorowa SITK RP

Odznaczeń dokonali Prezes Honorowy – kol. Zbigniew Łopianecki, Prezes KM SITK RP przy GDDKiA o/Białystok – kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki oraz Prezes Koła – kol. Marek Motylewicz.

W kolejnym punkcie kol. Marek Motylewicz przedstawił w formie prezentacji mulitimedialnej sprawozdanie Zarządu Koła za okres upływającej kadencji. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez członków Koła, odbyły się wybory nowych władz Koła. W drodze głosowania na kolejną kadencję wybrano:

  • na Prezesa Koła – kol. Marka Motylewicza
  • na członków Zarządu Koła – kol. Martę Wasilewska, kol. Paulinę Putko i kol. Pawła Gierasimiuka

Delegatami Koła na XXXII Walne Zebranie Delegatów Kół Zakładowych SITK RP o/Białystok zostali wybrani: kol. Marek Motylewicz, kol. Marta Wasilewska, kol. Paulina Putko, kol. Paweł Gierasimiuk i kol. Łukasz Klebus.

Zebranie zakończono dyskusją nad planami i kierunkami działań Koła w nadchodzącej kadencji.

Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła odbyło się posiedzenie nowo-wybranego Zarządu Koła, na którym przeprowadzono wybory na funkcje przewidziane w Zarządzie:

  • sekreatrzem Zarządu Koła został kol. Paweł Gierasmiuk
  • skarbnikiem Zarządu Koła została kol. Paulina Putko
  • członkiem Zarządu Koła została kol. Marta Wasilewska

>>> galeria zdjęć <<<

tekst i zdjęcia zaczerpnięto ze strony: www.sitk.pb.edu.pl

Dodaj komentarz