Czarna wstazka

Zmarł nasz Kolega Ś.P. Grzegorz Oniszczuk

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 23.01.2018 zmarł nasz Kolega

Ś.P. GRZEGORZ ONISZCZUK

– wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Białystok. 

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

oraz koleżanki i koledzy z Klubu Seniora.

 

Czarna wstazka

  

Dodaj komentarz