image01

Władze Oddziału w kadencji 2022-2026

  Władze Oddziału wybrane na XXXIII Walnym Zebraniu DelegatówSITK RP O/Białystok w dniu 9 marca 2022 r.– kadencja 2022-2026: Prezes Honorowy Oddziału – Zbigniew Łopianecki Z a r z ą d  O d d z i a ł u Pierwsze posiedzenie ZO odbyło się 24.03.2022 r. na którym wybrano Prezydium ZO (wiceprezesa, sekretarza, z-cę sekretarza, skarbnika oraz z-cę skarbnika). Prezes …

wykres liczba czlonkow 2018

Członkowie

  Przy białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych jest 372 członków (stan na 31.12.2018 r.), którzy działają w 11-stu Kołach Zakładowych. Zmiany w liczbie członków Oddziału w latach 2000-2018 przedstawiają się następująco:    Na dzień 31.12.2018 r. w białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych było według branż: drogowców – 277 osoby kolejarzy – 67 osoby samochodziarzy – 2 osoby komunikacja miejska – …

O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zostało powołane w 1946 roku i nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, Ligi Drogowej. Celem funkcjonowania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było: rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu; …

Statut SITK RP – obowiązujący

STATUT STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ(po XXIX Zwyczajnym Zjeździe Delegatów w dniach 20-22 kwietnia 2006 roku w Cedzynie koło Kielc) Rozdział IPOSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (w skrócie SITK RP, zwyczajowo używające skrótu SITK), jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.2. SITK …

image001

Władze Oddziału w kadencji 2014-2018

  Władze Oddziału wybrane na XXXI Walnym Zebraniu DelegatówKół Zakładowych SITK RP o/Białystok w dn. 07.03.2014    Prezes Honorowy – Zbigniew Łopianecki Prezes Zarządu – Wojciech Grzybowski – od 31.01.2017 (od 07.03.2014 do 10.12.2015 – Krzysztof Barbachowski; od 07.01.2016 do 25.01.2016 – Krzysztof Gleba – Zawadzki ) Wiceprezes – Marek Gwiazdowski (p.o. Prezesa od 25.01.2016 do 31.01.2017) Sekretarz – Lidia Kasprzak – od 8.01.2018 (do 8.01.2018 – Ś.P. Jan Borowski) …