wykres liczba czlonkow 2018

Członkowie

  Przy białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych jest 454 członków (stan na 31.12.2023 r.), którzy działają w 11-stu Kołach Zakładowych. Zmiany w liczbie członków Oddziału w latach 2000-2023 przedstawiają się następująco:  Na dzień 31.12.2022 r. w białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych było według branż: drogowców – 333 osoby kolejarzy – 56 osoby samochodziarzy – 1 osoby komunikacja miejska – 1 …