wykres liczba czlonkow 2018

Członkowie

  Przy białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych jest 372 członków (stan na 31.12.2018 r.), którzy działają w 11-stu Kołach Zakładowych. Zmiany w liczbie członków Oddziału w latach 2000-2018 przedstawiają się następująco:    Na dzień 31.12.2018 r. w białostockim Oddziale SITK RP zrzeszonych było według branż: drogowców – 277 osoby kolejarzy – 67 osoby samochodziarzy – 2 osoby komunikacja miejska – …