image01

Władze Oddziału w kadencji 2022-2026

  Władze Oddziału wybrane na XXXIII Walnym Zebraniu DelegatówSITK RP O/Białystok w dniu 9 marca 2022 r.– kadencja 2022-2026: Prezes Honorowy Oddziału – Zbigniew Łopianecki Z a r z ą d  O d d z i a ł u Pierwsze posiedzenie ZO odbyło się 24.03.2022 r. na którym wybrano Prezydium ZO (wiceprezesa, sekretarza, z-cę sekretarza, skarbnika oraz z-cę skarbnika). Prezes …

image001

Władze Oddziału w kadencji 2014-2018

  Władze Oddziału wybrane na XXXI Walnym Zebraniu DelegatówKół Zakładowych SITK RP o/Białystok w dn. 07.03.2014    Prezes Honorowy – Zbigniew Łopianecki Prezes Zarządu – Wojciech Grzybowski – od 31.01.2017 (od 07.03.2014 do 10.12.2015 – Krzysztof Barbachowski; od 07.01.2016 do 25.01.2016 – Krzysztof Gleba – Zawadzki ) Wiceprezes – Marek Gwiazdowski (p.o. Prezesa od 25.01.2016 do 31.01.2017) Sekretarz – Lidia Kasprzak – od 8.01.2018 (do 8.01.2018 – Ś.P. Jan Borowski) …