pdfico2

Pliki do pobrania

Statu SITK

pdfico2 Statut SITK z 17 maja 2018 r. (obowiązujący)

pdfico2 Statut SITK z 7 września 2017 r.


Deklaracja przystąpienia do SITK

pdfico2 Deklaracja przystąpienia do SITK

Deklarację należy pobrać i wydrukować. Następnie wypełnić drukowanymi literam, po czym przedstawić Prezesowi Koła, do którego chcemy należeć, z prośbą o opinię.

Nowy kandydat na członka SITK RP poddany zostaje weryfikacji, a następnie zaprezentowany na posiedzeniu Zarządu Oddziału przez Prezesa/Sekretarza Koła zgłaszającego kandydata.

W drodze głosowania członków Zarząd Oddziału, kandydat zostaję przyjęty w poczet członków zwyczajnych SITK RP.

Składki członkowskie na rok 2009 wynoszą:

  • członek zwyczajny: 60,00 zł
  • studenci, emeryci i renciści: 30,00 zł

Wpisowe wynosi: 10,00 zł


Regulaminy

pdfico2 Regulamin dofinansowania wycieczek itp.
pdfico2 Regulamin przyznawania Srebrnej Odznaki Honorowej SITK


Wnioski

pdfico2 Wniosek o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej SITK
pdfico2 Wniosek o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej SITK
pdfico2 Wniosek o przyznanie Złotej z Diamentem Odznaki Honorowej SITK
pdfico2 Wniosek o przyznanie godności Senior SITK

 

Dodaj komentarz