dsc02548

Relacja z wycieczki technicznej do nowej sortowni śmieci w Hryniewiczach w dniu 11.05.2018

Po dojeździe autokarem ma miejsce Kierownik sortowni wprowadził nas w tematykę spotkania. W sposób rzeczowy i przystępny przedstawił nam przebieg inwestycji jak również obecną pracę sortowni. A było o czym posłuchać podczas dokonanej prezentacji: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach jest jednym z głównych elementów kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Białymstoku. Na terenie zakładu znajduje się kompostownia, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, pola składowe, linia do rozbiórki elektroodpadów oraz nowoczesna sortownia odpadów. Oczywiście nie mogło się obyć bez dociekliwych pytań uczestników, na które uzyskaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Następnie przeszliśmy do sedna wyjazdu, czyli zwiedzanie samej sortowni, która została uruchomiona 30 września 2016 r. Budowa została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”. Ogrom zakładu robi wrażenie. W skład wchodzą następujące instalacje:

 • nowoczesna sortownia do odzysku odpadów w procesie sortowania odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych;
 • instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów);
 • instalacja do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów);
 • instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Linia technologiczna w sortowni do odzysku odpadów w procesie sortowania ma zdolność przerobową 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Linia składa się z m.in.:

 • rozrywarka worków,
 • sito bębnowe,
 • dwa sita kaskadowe,
 • dwa separatory balistyczne,
 • 17 separatorów optycznych,
 • dwa separatory metali żelaznych
 • dwa separatory metali nieżelaznych
 • prasa belująca odzyskane surowce wtórne
 • 150 przenośników o średniej długości 10 metrów
 • układ technologiczny ma łączną długość prawie 1500 m.

Na koniec dokonaliśmy objazd pól składowych, jak i terenu całego zakładu. Grupa liczyła 13 uczestników, w tym co warto odnotować udział wzięli kol. Prezes Honorowy oraz Prezes Oddziału. Najliczniej reprezentowane było KM SITK przy GDDKiA. Wyjazd został wysoko oceniony przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym. Naprawdę było warto osobiście zobaczyć zakład – jeden z najnowocześniejszych w Polsce.

> > >   G A L E R I A   Z D J Ę Ć   < < <

Dodaj komentarz