Relacja ze szkolenia „Test urządzeń do zbierania danych o czasie przejazdu i ruchu źródło – cel na podstawie dróg wokół Białegostoku” 04.11.2022

W dniu 04.11.2022r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Białymstoku mieliśmy okazję uczestniczyć w kolejnym zorganizowanym przez KM SITK RP spotkaniu technicznym, – szkoleniu z prezentacją wyników prac pomiarowych dotyczących analizy ruchu pod kątem kierunkowości ruchu – więźby ruchu, czasu przejazdu, wykrywania obniżenia się przejezdności w tym tzw. „zatorów”, do wykrywania zdarzeń powodujących utrudnienia w ruchu itp.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 55 uczestników w tym 3-z Koła SITK przy Urzędzie Miejskim i 2-reprezentantów Koła przy PZDW, – pozostali to członkowie KM SITK przy GDDKiA O/B-stok.

I tym razem szkolenie rozpoczęliśmy od miłego akcentu, jakim było uroczyste wręczenie legitymacji i stowarzyszeniowych przypinek kolejnym, nowym członkom wstępującym w szeregi naszego Koła. Uroczystego wręczenia legitymacji razem z Przewodniczącym Koła kol. Krzysztofem Gleba-Zawadzkim dokonał, uczestniczący w szkoleniu Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Siecią Drogową P. Tomasz Wróblewski. Nowo przyjęci członkowie Koła zostali gromkimi oklaskami powitani przez uczestników spotkania.

Tematyka szkolenia zgromadziła osoby głównie zajmujące się zagadnieniami organizacji ruchu, jego analizą, planowaniem, przejezdnością i czynnikami mającymi wpływ na jego płynność. Tematyka szkolenia zainteresowała również osoby związane z tworzonym krajowym systemem sterowania ruchem oraz wdrożonymi systemami funkcjonującymi na terenie miasta Białystok. Kolegów z PZDW zainteresował m.in. rozkład natężenia ruchu na połączeniu dróg wojewódzkich z krajowymi.

I tym razem prelegenci nie mieli chwili wytchnienia odpowiadając na liczne pytania uczestników, wyjaśnianiu i uszczegóławianiu przeprowadzonych badań i ich wpływu na planowany układ drogowy, przyszły ruch, jego wzrost i spodziewane przyczyny zakłóceń. Aktywnością w tym zakresie wykazał się również uczestniczący w szkoleniu Z-ca Dyrektora Oddziały ds. Zarządzania Siecią drogową. Tą drogą dziękujemy Panu Dyrektorowi na obecność i wsparcie naszych działań związanych z organizacją szkolenia z nadzieją na dalszą pomoc w tym zakresie.

I to szkolenie zyskało pozytywną ocenę i aprobatę uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak organizacyjnym. Poszerzyło ono wiedzę i znajomość zagadnienia podnosząc kwalifikacje uczestników. Na zakończenie szkolenia kol. Przewodniczący Krzysztof Gleba-Zawadzki podziękował prelegentom za bardzo ciekawy wykład, podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem i ciekawą prezentację badań ruchu. Słowa uznania i podziękowania od uczestników szkolenia popłynęły również w stronę organizatorów spotkania(miło). Wspólne, bezpośrednie szkolenia i spotkania efektywnie wpływają na integrację środowiska drogowców i transportowców. To z kolei pozytywnie owocuje przy dalszej pracy zawodowej poszerzając jej płaszczyznę i zakres. Serdecznie zapraszamy wszystkich do licznego uczestnictwa w organizowanych przez KM SITK RP przy GDDKiA przedsięwzięciach.
Organizatorzy.