dsc01285

Spotkanie szkoleniowe – metody wzmacniania podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe, 31.08.2017 – relacja

Drugim sposobem wzmocnienia podłoża wykonywanym przy budowie wiaduktu, który uczestnicy mogli poznać i obserwować bezpośrednio w trakcie wykonywania, było wzmocnienie podłoża przy użyciu wbijanych pali prefabrykowanych. Obszernie i wyczerpująco w/w technologię omówił przedstawiciel podwykonawcy firmy AARSLEFF Sp. Z o.o. Pan Mateusz Greś odpowiadając przy okazji na zadawane pytania. Po ok. 1,5godz. pobycie na budowie, uczestnicy udali się do siedziby Rejonu GDDKiA, by na świetlicy obejrzeć przygotowaną przez Wykonawcę Firmę BUDIMEX prezentację dotyczącą prowadzonej budowy i wysłuchać prelekcji o zastosowanych na budowie metodach wzmocnienia podłoża.

Delektując się kawą, herbatą i ciasteczkami uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację przedstawioną przez Dyrektora Kontraktu reprezentującego firmę BUDIMEX Pana Grzegorza Sikorskiego o prowadzonej budowie. Zdjęcia i film prowadzonej budowy wykonane były z wykorzystaniem dronu ukazując z perspektywy, w pełnej okazałości rozmach wykonywanych prac. Prezentację na temat technologii CMC w sposób zwięzły przedstawił Kierownik Projektu Pan Przemysław Wyrzykowski reprezentujący Firmę MENARD, natomiast wiedzę uczestników dotyczącą wykonawstwa fundamentów głębokich w technologii wbijanych pali prefabrykowanych rzeczowo poszerzył w swojej prezentacji Regionalny Dyrektor Sprzedaży Pan Mateusz Greś. Do wszystkich prelegentów kierowane były liczne pytania świadczące o potrzebie dogłębnego poznania stosowanych technologii. W podziękowaniu za ciekawe, merytoryczne i profesjonalne przedstawienie zagadnień i zaangażowanie Kierownictwa firmy BUDIMEX w przygotowanie spotkania, kol. Prezes Krzysztof Gleba-Zawadzki wręczył każdemu z prelegentów specjalne „kamizelki ostrzegawcze SITK”, co spotkało się z życzliwym przyjęciem. Biorąc pod uwagę żywe zainteresowanie uczestników prowadzoną budową, kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki zaproponowałby na zakończenie budowy zorganizować drugie spotkanie techniczne, na którym w sposób przekrojowy zaprezentowane zostaną wszystkie ciekawe przypadki i rozwiązania zastosowane na budowie. Przedstawiciele Wykonawcy, Inwestora i uczestnicy z zadowoleniem poparli pomysł kol. Prezesa dziękując za obecnie zorganizowane spotkanie.

>>> galeria zdjęć <<<

Dodaj komentarz