dsc02441

Wycieczka na budowę mostu w Uhowie (DW682) i szkolenie dot. wykonywania fundamentów głębokich w technologii wbijanych pali prefabrykowanych z jednostki pływającej, 19.02.2018

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania przez kol. Prezesa Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego, uczestnicy udali się autokarem na plac budowy nowego mostu drogowego na rzece Narew w Uhowie. Szczegółowy sposób wykonania fundamentów głębokich w technologii wbijanych pali prefabrykowanych bezpośrednio z jednostek pływających omówił przedstawiciel Firmy Podwykonawczej AARSLEFF Sp. z o.o. Pan Mateusz Greś. W tym przypadku budowa nowego, bliźniaczego mostu na rzece Narew jest konieczna przez wzgląd na przebudowywaną drogę wojewódzką nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna, która będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Na każdym z obiektów przewidziano ruch jednokierunkowy. Nowy most będzie mierzył ponad 168 m długości i 13,6 m szerokości. Natomiast istniejący most zostanie przebudowany, by doprowadzić jego parametry nośności i wytrzymałości do tych, które zostaną osiągnięte na powstającym obiekcie inżynierskim.

Kafar o masie ok. 70 ton, służący do wbijania pali, został umiejscowiony na platformie roboczej umieszczonej na pontonie o wyporności do 200 ton. Masywny ciężar służący do pobijania wbijanego pala, to tzw. baba, której waga w tym przypadku wynosi ok. 7 ton. Pale, które zostały wykorzystane na tym kontrakcie mają długość 13 m, natomiast docelowo mają osiągnąć wysokość 10 m. Nastąpi to poprzez rozkucie górnych części pala by częściowo odsłonić ich zbrojenie w celu późniejszego wykonania płyty głównej. Po realizacji wszystkich projektowanych pali, nastąpi proces wbicia ścianek szczelnych w wokół nich w celu wypompowania wody z tego obszaru. Kolejnym etapem robót będzie wylanie w osuszonym miejscu chudego betonu. Uczestnicy szkolenia natychmiast zaproponowali chęć organizacji kolejnego spotkania podczas ww. betonowania.

Ponadto uczestnicy mogli zaobserwować na budowie wymianę gruntu metodą bagrowania. Polega ona na wypieraniu gruntu: od czoła została ustawiona koparka na gąsienicach, która może brodzić po bagnie, ten sprzęt wybierał wodę, błoto i szlam z placu budowy. Ciekawostką jest to że w/w koparka może pracować na wodzie – wyposażona jest w specjalne pływaki wypornościowe. Kolejna koparka rozplantowywała suchy materiał przywieziony na miejsce wywrotkami.

Doładowani wiedzą techniczną uczestnicy wyjazdu technicznego o godz. 15.30 udali się do okolicznej restauracji, by przy ciepłej herbacie omówić i podsumować wyjazd. Dyskusje i rozważania zakończono o godz.17.00 udając się w drogę powrotną. Wyjazd techniczno-integracyjny został oceniony przez uczestników wysoko zarówno pod względem merytorycznym-technicznym jak i organizacyjnym.

rys1

Rys. 1. Schemat żelbetowego pala prefabrykowanego, gdzie: Lc – długość pala, A – wymiary przekroju poprzecznego pala

rys2
Rys. 2. Schemat pracy żelbetowego pala prefabrykowanego w czasie podnoszenia do kafara, gdzie: Lc – długość pala

Aarsleff wbija wyłącznie żelbetowe prefabrykaty palowe produkowane przez Grupę Centrum zapewniając w ten sposób swoim Klientom materiał o najwyższej jakości dostępnej na rynku.

Film przedstawiający współczesny proces produkcji żelbetowych prefabrykatów palowych.

>>> galeria zdjęć <<<

Dodaj komentarz