image02

Szkolenie techniczne KM SITK RP przy GDDKiA o/Białystok, 05.02.2018

Kol. Elżbieta Urwanowicz po przywitaniu wszystkich zgromadzonych oddała głos przedstawicielowi firmy, który w ciekawy przedstawiła możliwości zastosowania nowych produktów. Omówiono m.in. system pozwalający na kompleksowe i wielozadaniowe monitorowanie drogowych sygnalizacji świetlnych oraz na zarządzanie i nadzorowanie konserwacji tej infrastruktury, dzięki któremu użytkownicy otrzymują narzędzie do monitorowania w czasie rzeczywistym stanu infrastruktury, rejestrowania zgłoszeń jej dotyczących oraz monitorowania postępów w obsłudze tych zgłoszeń. Kolejnymi produktami były akustyczny sygnalizator drogowy ASD-01 i przycisk dla pieszych APB-02.

Prezentowane systemy i rozwiązania funkcjonują z powodzeniem u innych zarządców dróg. Uczestnicy szkolenia chętnie zadawali dużo pytań o możliwości zastosowania w/w systemów na drogach zarządzanych przez tutejszy Oddział.

Na koniec szkolenia, kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki przypomniał o zbliżającym się IV Balu Drogowca w dniu 10.02.2018r. zachęcił wszystkich jeszcze niezdecydowanych do uczestnictwa. Wszyscy przybyli członkowie podziękowali za ciekawie przedstawiony materiał oraz bardzo dobrą organizację spotkania, wyrażając nadzieje na przyszłą współprace.

>>> galeria zdjęć <<<

Dodaj komentarz