dsc 0224

III Seminarium Techniczne 14-16.01.2009 Białowieża

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z III Seminarium Technicznego nt. „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego”, które Nasz Oddział zorganizował w Białowieży w dniach 14-16 stycznia br. Napisano o nas… – miesięcznik „Drogownictwo” – 2/2009 Fotogaleria…

IMG 0470

Wyjazd techniczny Malbork – Toruń – Tczew 28-29.08.2008

IMG 0470

Wyjazd techniczny Malbork–Toruń–Tczew, obejmujący zwiedzanie obiektów mostowych w Tczewie – Mosty Tczewskie oraz most drogowy w Toruniu. Dwóch obok siebie sąsiadujących mostów – Pierwszy żelazny most przez Wisłę zbudowano w latach 1851-1857.

img 7990

II Seminarium Techniczne 16-18.01.2008 r. Augustów

img 7990

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku zorganizowało seminarium techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego”, które odbyło się w Augustowie, w dniach 16-18 stycznia 2008 r. Seminarium miało na celu przedstawienie zagadnień dotyczących: technologii budowy obwodnicy Augustowa i kwestii ekologicznych związanych z tą inwestycją, zastosowania geosyntetyków w drogownictwie, stosowania spoiw do ulepszania podłoża drogowego, nowych rozwiązań technologicznych w mostownictwie.

 

Galeria zdjęć…

 

Spotkanie Prezesów Kół Zakładowych – 12.06.2008 r.

W dniu 12.06.2008 r. odbyło sie kolejne spotkanie Prezesów Kół Zakładowych SITK RP Oddziału w Białymstoku. Wzięli w nim udział Prezesi i Sekretarze Kół Zakładowych oraz członkowie Zarządu Oddziału. Spotkaniu przewodniczył kol. Jerzy Doroszkiewicz – Prezes Oddziału, który przekazał zgromadzonym aktualne informacje o osiągnięciach Oddziału, przekazał sprawozdanie z działalności statutowej i gospodarczej oraz dane finansowe za rok 2007. Ponadto przedstawione zostały …

Wycieczka techniczno-turystyczna WILNO–TROKI

Z przyjemnością informujemy, że Koło Zakładowe przy GDDKiA Białystok w dniach 27-28.06.2008 r. zamierza zorganizować wycieczkę techniczno-turystyczną Wilno–Troki połączoną ze zwiedzaniem budowy obwodnicy Augustowa (czas 3-4 godz.). Przybliżony koszt uczestnictwa  220 zł/os. Wszystkich zainteresowanych członków naszego oddziału zapraszamy do kontaktu z kol. Anną Kobylińską, tel. praca: (85) 749 78 03, e-mail: akobylinska@bialystok.gddkia.gov.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 czerwca 2008 r. …

Wyjazd na seminarium „Szwajcarskie Drogi” – 15.04.2008

Z przyjemnością informujemy, że Koło Zakładowe SITK przy PZD Białystok organizuje wyjazd na seminarium „Szwajcarskie Drogi”, które odbędzie się 15 kwietnia 2008r. w Warszawie, w hotelu Sofitel Victoria. Udział w seminarium jest bezpłatny, a przybliżony koszt wyjazdu – 30 zł/os. (koszt przejazdu + ubezpieczenie). Wszystkich zainteresowanych członków naszego oddziału zapraszamy do kontaktu z kol. Agnieszką Makarewicz – tel. praca: (85) 740 …

bialowieza 2007 img 5522

I Seminarium Techniczne 16-18.01.2007 r. Białowieża

bialowieza 2007 img 5522

W dniach od 16 do 18 stycznia 2007 r. w Białowieży odbyło się seminarium techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa drogowego pod patronatem prezesa SITK RP prof. dr hab. inż. Antoniego Szydło zorganizowane przez białostocki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prezes zarządu Oddziału SITK RP w Białymstoku Jerzy Doroszkiewicz. Nad poziomem merytorycznym seminarium czuwała Rada Programowa na czele z prof. dr hab. inż. Piotrem Radziszewskim z Politechniki Białostockiej.      

Seminarium drogowe 21 luty 2007 r.

W dniu 21 lutego 2007 r. odbyło się kolejne seminarium drogowe organizowane przez Nasz oddział wspólnie z firmą DROTEST z Gdańska. Seminarium obejmowało omówienie n/w zagadnień: Prezentacja firmy B.I.D. DROTEST – mgr inż. Michał Gołos (Drotest Sp. z o.o.) Metody mechanistyczne w projektowaniu konstrukcji nawierzchni drogowych z uwzględnieniem zastosowania geosiatek – prof. dr hab. inż. Józef Judycki (Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej) …

odznaczenia

Odznaczeni w roku 2006

Odznaczony „Złotą z Diamentem Odznaką Honorową SITK RP” Jerzy Piotr Mietliński  Odznaczeni „Srebrną Odznaką Honorową SITK RP” Marek Kasperowicz Zbigniew Zatkalik Wojciech Malewicz Zbigniew Jurkiewicz Maryla Popławska Janusz Franciszkiewicz Bożena Woroszyło Odznaczeni odznaką „Senior SITK RP” Stanisław Ciupa Eugeniusz Szaniawski Henryk Walentynowicz Wacław Olszański