V spływ kajakowy SITK Białystok rzeką Narew, 2.07.2022

Szanowne koleżanki! Szanowni Koledzy! Członkowie i sympatycy KM SITK przy GDDKiA! Wracając do dobrej tradycji naszych spotkań integracyjno-technicznych informujemy wszystkich i serdecznie zapraszamy do udziału w V-edycji spływu kajakowego. Organizujemy go w dniu 02.07.2022 (sobota) na znanym nam, bardzo ciekawym i krajobrazowo urzekającym odcinku Narwii. Trasa spływu: Doktorce-Zawyki-Suraż „BAJDARKA”.   Przewodniczących Kół proszę o poinformowanie swoich członków i przekazanie listy …

1 rajd miedzystowarzyszeniowy mapa

I Międzystowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej, 9 lipca 2022, POIIB, PZITB, PZITS, SEP, SITK

Szanowne koleżanki !! Szanowni Koledzy !! Sympatycy SITK RP !!! Kultywując dobrą tradycję spotkań integracyjno-technicznych SITK RP, Koło Międzyzakładowe SITK przy GDDKiA w Białymstoku organizuje w dniu 9 lipca 2022r wspólnie z POIIB, PZITB, PZITS, SEP i SITK „I Międzystowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na trasie Białystok – Kolonia Koplany- Pomigacze z metą w „Majątku Howieny” (trasa rekreacyjna dł. …

Relacja z XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP, Siczki k. Radomia, 19-21.05.2022

 

     W dniach 19-21 maja 2022 r. 9-ciu delegatów z terenu naszego Oddziału uczestniczyło w XXXIII Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK RP w Siczkach k. Radomia. Wśród naszych delegatów byli: 3-ej delegaci wybrani na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału Białystok w dn. 9.03.2022 w osobach: Krzysztof Gleba-Zawadzki, Łukasz Klebus i Remigiusz Czygier; Prezes Honorowy Oddziału – Zbigniew Łopianecki; nowowybrany Prezes Zarządu Oddziału – Marek Motylewicz; Członkowie Honorowi SITK z terenu Oddziału – Marzenna Dubowska, Jerzy Mietliński (kol. Jerzy również jako członek Krajowej Komisji Rewizyjnej) oraz zaroszeni na zjazd Hanna Kołodziej i Maria Gawryluk w związku z nadaniem godności Członka Honorowego SITK (kol. Hanna również jako członek Zarządu Krajowego).

Zmarł nasz Kolega Ś.P. Władysław Podolski [*] – 27.04.2022

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 27.04.2022 r. w wieku 99 lat zmarł Ś.P. WŁADYSŁAW PODOLSKI   – członek SITK od 1961 r., odznaczony Złotą (1989 r.) i Złotą z Diamentem (2009 r.) Odznaką Honorową SITK RP,wyróżniony tytułem Zasłużonego Seniora SITK RP (2009 r.), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskiPrzyjaciel i Kolega…     Rodzienie i bliskim …

IMG 7484

Wyniki wyborów XXXIII Walnego Zebrania Delegatów SITK Białystok, 9.03.2022

IMG 7484

W XXXIII Walnym Zebraniu Delegatów SITK Białystok uczestniczyło 51 delegatów z 60 wybranych delegatów stanowiło 85% uprawnionych do głosowania, a także zaproszeni goście m.in. Paweł Mytnik – Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Białystok i Elżbieta Ryszko – Dyrektor Biura RFSNT NOT Białystok oraz członkowie SITK którzy byli zaproszeni z uwagi na otrzymane odznaczenia stowarzyszeniowe. Zarząd Krajowy SITK RP reprezentowała jego członkini w osobie kol. Hanny Kołodziej.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów, któremu przewodniczył kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki wspólnie z kol. Lidią Kasprzak, kol. Bartoszem Ignatowskim i kol. Natalią Piekarską, dokonano podsumowania i oceny pracy ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2018-2022 (sprawozdanie kadencyjne oraz prezentacja Prezesa Zarządu Oddziału z działalności Zarządu do pobrania na dole artykułu) oraz jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Wręczono również odznaczenia stowarzyszeniowe oraz przeprowadzono wybory nowych Władz Oddziału i delegatów na XXXIII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK odbywający się w dniach 17-19.05.2022.

IMG 7246

Ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału kadencji 2018-2022, 4.03.2022

W dniu 4 marca 2022 r. odbyło się ostatnie, 36 posiedzenie Zarządu Oddziału kadencji 2018-2022. Zebranie poprowadził Prezes Zarządu Oddziału – dr inż. Marek Motylewicz. Na zebraniu został przedstawiony protokół Komisji Rewizyjnej Oddziału oceniający pozytywnie sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w roku 2021. Prezes Zarządu przedstawił zebranym przygotowane sprawozdanie kadencyjne Zarządu za 4 lata 2018-2022, które zostało przekazane do Komisji …

XXXIII Walne Zebranie Delegatów Oddziału SITK RP Białystok, 9 marca 2022

Data: 9.03.2022 (środa) Godzina rozpoczęcia obrad: 15.00 (I termin) lub 15:30 (II termin) Miejsce obrad: budynek NOT w Białymstoku W Walnym Zebraniu Delegatów SITK RP Białystok uczestniczą Delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół Zakładowych (1 delegat na każdą rozpoczętą 10-tkę członków Koła), członkowie i ich zastępcy ustępującyego Zarządu Oddziału (nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium), członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie …