Zmarł nasz Kolega Ś.P. Eugeniusz Prokop [*] – 18.09.2022

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 18.09.2022 r. w wieku 84 lat zmarł Ś.P. EUGENIUSZ PROKOP   – członek SITK od 1961 r., członek Zarządu Oddziału SITK Białystok w latach 1984-2006, zastępca Sekretarza Zarządu Oddziału SITK Białystok w latach 2002-2006, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału w latach 2006-2009, Prezes Koła Zakładowego SITK przy UM Białystok w latach 1975-1988, …

osir-rajdr-logo--kopia

VIII Rajd trasami rowerowymi Polski wschodniej

osir-rajdr-logo--kopia

           Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami oraz odpowiadając na liczne zapytania organizujemy „VIII Rajdu trasami rowerowymi Polski wschodniej” na odcinku Białystok – Hryniewicze-Juchnowiec Kościelny- Solniczki- Protasy ALT Dom Gościnny(ok. 25,2 km-trasa rekreacyjna).

DSC05520

Relacja z I Rajdu Miedzystowarzyszeniowego 09.07.2022 r.

DSC05520

9 lipca2022r odbył się I Rajd rowerowy trasami Polski wschodniej  białostockich oddziałów zrzeszeń branżowych tj. członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Białymstoku, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Białostocki i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku.

DSC04764

Relacja z V Spływu kajakowego SITK 02.07.2022 r.

DSC04764

W sobotę 2 lipca 2022r. zapragnęliśmy przepłynąć się ponownie nietypową polską rzeką – Narwią. Ponownie, gdyż był to nasz już V spływ kajakowy, w tym trzeci raz na wodach Narwi. Poniosło nas odcinkiem Doktorce – Suraż. Długość trasy ok. 17 km, czas na wodzie ok. 4,5 godz.

20220608 145655

Relacja z budowy przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku 09.06.2022 r.

 20220608 145655

W dniu 09.06.2022 r. odbyło się zorganizowane przez KM SITK RP przy GDDKiA spotkanie techniczne na inwestycji pt. „Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z przebudową ul. Kolejowej i ul. Zwycięstwa w rejonie dworca PKP” realizowanego w ramach projektu „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)” którego Beneficjentem jest Miasto Białystok.

V spływ kajakowy SITK Białystok rzeką Narew, 2.07.2022

Szanowne koleżanki! Szanowni Koledzy! Członkowie i sympatycy KM SITK przy GDDKiA! Wracając do dobrej tradycji naszych spotkań integracyjno-technicznych informujemy wszystkich i serdecznie zapraszamy do udziału w V-edycji spływu kajakowego. Organizujemy go w dniu 02.07.2022 (sobota) na znanym nam, bardzo ciekawym i krajobrazowo urzekającym odcinku Narwii. Trasa spływu: Doktorce-Zawyki-Suraż „BAJDARKA”.   Przewodniczących Kół proszę o poinformowanie swoich członków i przekazanie listy …

1 rajd miedzystowarzyszeniowy mapa

I Międzystowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej, 9 lipca 2022, POIIB, PZITB, PZITS, SEP, SITK

Szanowne koleżanki !! Szanowni Koledzy !! Sympatycy SITK RP !!! Kultywując dobrą tradycję spotkań integracyjno-technicznych SITK RP, Koło Międzyzakładowe SITK przy GDDKiA w Białymstoku organizuje w dniu 9 lipca 2022r wspólnie z POIIB, PZITB, PZITS, SEP i SITK „I Międzystowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej” na trasie Białystok – Kolonia Koplany- Pomigacze z metą w „Majątku Howieny” (trasa rekreacyjna dł. …

Relacja z XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP, Siczki k. Radomia, 19-21.05.2022

 

     W dniach 19-21 maja 2022 r. 9-ciu delegatów z terenu naszego Oddziału uczestniczyło w XXXIII Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK RP w Siczkach k. Radomia. Wśród naszych delegatów byli: 3-ej delegaci wybrani na Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału Białystok w dn. 9.03.2022 w osobach: Krzysztof Gleba-Zawadzki, Łukasz Klebus i Remigiusz Czygier; Prezes Honorowy Oddziału – Zbigniew Łopianecki; nowowybrany Prezes Zarządu Oddziału – Marek Motylewicz; Członkowie Honorowi SITK z terenu Oddziału – Marzenna Dubowska, Jerzy Mietliński (kol. Jerzy również jako członek Krajowej Komisji Rewizyjnej) oraz zaroszeni na zjazd Hanna Kołodziej i Maria Gawryluk w związku z nadaniem godności Członka Honorowego SITK (kol. Hanna również jako członek Zarządu Krajowego).

Zmarł nasz Kolega Ś.P. Władysław Podolski [*] – 27.04.2022

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,że w dniu 27.04.2022 r. w wieku 99 lat zmarł Ś.P. WŁADYSŁAW PODOLSKI   – członek SITK od 1961 r., odznaczony Złotą (1989 r.) i Złotą z Diamentem (2009 r.) Odznaką Honorową SITK RP,wyróżniony tytułem Zasłużonego Seniora SITK RP (2009 r.), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskiPrzyjaciel i Kolega…     Rodzienie i bliskim …